sunnuntai 17. heinäkuuta 2016

Meneillään on kansanvallan ja harvainvallan kamppailu

Suomen eduskunta hyväksyi 18.heinäkuuta 1917 valtalain ja julistautui korkeimman vallan haltijaksi. Suomen itsenäisyyspäiväksi valittiin kuitenkin joulukuun kuudes, jolloin annettiin itsenäisyysjulistus.

Itsenäistyneelle Suomelle hyväksyttiin 17.7.1919 perustuslaki, jonka mukaan Suomi on itsenäinen tasavalta, jossa ylin valta kuuluu Suomen kansalle. Perustuslain mukaan eduskunnan tuli edustaa kansaa. Eduskunnalla ei siis ollut oikeutta luovuttaa kansalle kuuluvaa valtaa mihinkään.

Tuo perustuslain ydin – valtion itsenäisyys ja ylimmän vallan kuuluminen kansalle – sisältyy nykyiseenkin perustuslakiin. Sen ensimmäiseen pykälän loppuun lisättiin tosin hiljattain lause ”Suomi on Euroopan unionin jäsen”. Tuo lisäys toi ristiriidan perustuslain sisälle, sillä EU-jäsenyys ja Suomen itsenäisyys eivät voi toteutua yhtä aikaa. Näin on, koska EU:n lainsäädäntö on jäsenmaiden lakien yläpuolella, EU:n tuomioistuimen päätökset ovat jäsenmaiden tuomioistuinten päätösten yläpuolella ja Suomi on EU:ssa luopunut itsenäisestä ulkopolitiikasta.

Ylin valta EU-Suomessa ei kuulu enää Suomen kansalle. Valta on EU:n elimillä kaikissa asioissa, jotka EU ottaa päätettäväkseen. Meille kerrotaan, että näin kansa on päättänyt. Se ei ole totta. Neuvoa-antaneen EU-kansanäänestyksen alla v. 1994 luvattiin ihan toisenlaista unionia kuin missä nyt eletään.

Menemättä kaikkiin tyhjiin lupauksiin tarkemmin, keskeistä oli että kansalaisille luvattiin Suomen itsenäisyyden säilyvän ja jopa vahvistuvan EU:n jäsenenä. Tätä valhetta jatketaan edelleen. Nykyisessä eduskunnassa ei ole yhtään puoluetta, joka kertoisi kansalaisille, että Suomi on menettänyt itsenäisyytensä ja kansa ylimmän vallan maassaan.

Ei siis ole ihme, että harhassa elävä Suomi on tuuliajolla monin tavoin. Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys on pois omista käsistä.

Kansalaisia on johdettu ja johdetaan harhaan. Kiitos siitä kuuluu paitsi vallanpitäjille, myös kansalle itselleen. ”Mikään hallitusvalta ei pysy pystyssä ilman kansan tukea” kuuluu vanha kiinalainen ajatus. Tukea hallitusvallalle on myös välipitämättömyys.

Elämme muka demokratiassa, kansanvallassa, mutta todellisuudessa päätöksentekoa ohjaavat suurpankit, -yritykset, -sijoittajat ja luottoluokittajat. EU-Suomen päättäjät ovat noiden unionin taustavoimien sätkynukkeja.

Useimmat kansanedustajat ovat samaistuneet enemmän taloudelliseen eliittiin kuin äänestäjiinsä. Puoluekurilla lisäksi huolehditaan että edustajat äänestävät ”oikein”.

Ei siis ihme, että valtarakenne pelkää kansanäänestyksiä. Ne ovat myrkkyä nykyiselle harvainvallalle.

Meneillään on kansanvallan ja harvainvallan kamppailu. Kansanvalta, demokratia on alamaissa, mutta tulee voittamaan kun kansalaiset laajasti luopuvat alamaisuudestaan. Tämä kamppailu pitää käydä ilman väkivaltaa, keskustelun ja äänestämisen avulla.

Ei kommentteja: