perjantai 14. lokakuuta 2016

Uskoisiko nobelistia?

”Euro tukee Suomen taloutta samalla tavalla kuin köysi hirtettyä”. Näin totesi 1990-luvun lopulla Suomen europäätöksen aikoihin taloustieteen professori Bengt Holmström. Lähes 20 vuoden jälkeen arvio näyttää oikealta, kun Suomea vertaa muihin Pohjoismaihin, joilla kaikilla on oma raha.

Professori Holmström sai juuri ansioistaan taloustieteen Nobel-palkinnon. Hänen puheitaan siteerataan ja kuunnellaan nyt eri tavalla kuin aiemmin. Edellä mainittua arviota euron vaikutuksista tuskin kuitenkaan EU-Suomessa juuri muistellaan.

Taloustieteen Nobel-palkinto ei ole dynamiitin keksineen Alfred Nobelin perustama, vaan sen jakaa Ruotsin pankkiyhdistys.

John K. Galbraith, yksi tunnetuimmista taloustieteilijöistä, kutsui taloustiedettä uskomusjärjestelmäksi. Hänen arvionsa saa katetta mm. siitä, että talouden Nobeleita on annettu taloustieteilijöille, jotka ovat päätyneet keskenään päinvastaisiin tuloksiin. John. M. Keynes painotti, että valtion tulee puuttua talouteen laskusuhdanteissa, investoida ja työllistää. V. 2004 talouden Nobel annettiin Edward Prescottille ja F. Kydlandille matemaattisesta mallista, jonka mukaan valtiovallan ei pidä puuttua missään oloissa rahapolitiikkaan.

Professori Prescott vieraili Suomessa kesäkuussa 2008. Keskisuomalainen-lehden mukaan (12.6.2008) Prescott ”analysoi ja purki valtameren takaa viime aikoina kantautuneita huonoja uutisia, joiden hän vakuutti olevan paikkansapitämättömiä myyttejä. Onko USA:n talous kriisissä? Prescott kysyi. –Vastaus on ei, hän vastasi”. Finanssikriisi oli tuolloin jo alkanut.

Alkuperäisiä Nobel-palkintoja myönnetään fysiikan, kemian, lääketieteen, kirjallisuuden ja rauhan alalla. Moni niistä on ilmeisimmin mennyt oikeaan osoitteeseen. Joidenkin palkintojen perusteita on ihmetelty. Sotarikolliseksi syytetty, mutta rauhan Nobelilla palkittu USA:n ulkoministerinä Vietnamin sodan aikana toiminut Henry Kissinger totesi aikanaan: ”Laittomuudet hoidamme hetkessä, perustuslain vastaisuudet vievät vähän enemmän aikaa”.

Nobelin rauhanpalkinnon saanut presidentti Ahtisaari ajaa Suomea sotilasliitto Natoon. Tämä on sinänsä ihmettelyn arvoinen asia. Tuoreessa kirjassa Ahtisaari esittää: ”Meillä on merkittäviä vaikuttajia, joiden on vaikea hyväksyä edes sitä, että Suomi on läntinen demokratia eikä mikään puolueeton maa. Onko tässä maassa täysin mahdotonta saada yhteisymmärrystä edes siitä?” Rauhannobelisti tekee siis eron länsimaisen demokratian ja puolueettoman maan välille. Tämä kertoo paljon Ahtisaaresta ja hänen pakkomielteestään.

Nobel-palkintojen historia kuvaa tieteen edistystä - myös harhaan osuneiden valintojen osalta. Lobotomian keksijäkin palkittiin aikanaan lääketieteen Nobelilla.

Kannattaako nobelisteja sitten uskoa? Nimekkäimpienkin toimijoiden sanomisia ja tekemisiä on syytä arvioida kriittisesti. Stanislaw Jerzy Lec muistutti: Kun kaadatte patsaita, säästäkää jalustat. Ne tulevat vielä hyvään tarpeeseen.

lauantai 1. lokakuuta 2016

Vasemmiston vakava virhe

Monissa maissa vasemmiston nousu on ollut yhtä kuin itsenäisyystaistelu. Vasemmistolaiset liikkeet olivat ”valtion synnyttäjiä” erityisesti monissa Itä-Aasian maissa siirtomaavallan purkautuessa toisen maailmansodan jälkeen. Muuallakin vasemmisto oli usein voimakkaasti kytkeytynyt valtion itsenäistymiseen, kansallisen päätösvallan hankkimiseen ja diktaattorien kaatamiseen. On kokonaan toinen asia, mitä tästä vasemmistoliikkeiden toiminnasta seurasi.

Euroopan tilanne poikkesi muusta maailmasta. Monissa eurooppalaisissa maissa vasemmistoliikkeet kytkeytyivät omien valtioidensa valtapolitiikkaan ja siirtomaavaltojen historiaan. Niissä vasemmiston rooli oli luonnollisesti erilainen kuin entisissä alusmaissa.

Eurooppalaisella vasemmistolla ei yleensä ollut vastaavaa kokemusta ulkopuolisesta sortovallasta, koska se oli kuitenkin jollakin tavalla hyötynyt emämaiden muualla harjoittamasta sorrosta.

Nationalismi oli ja on eurooppalaiselle vasemmistolle vierasta ja näyttäytyy vastenmielisenä. Nationalismi yhdistyy käsitteenä äärinationalismiin, joka on kenen tahansa järkevän ihmisen mielessä kauhistus.

Internationalismi sen sijaan oli houkuttelevaa. Solidaarisuus ja ylikansallinen vastuu sopivat vasemmiston aatemaailmaan. Niinpä Euroopan unionin lupaus rakentua kansainvälisen yhteistyön ja turvallisuuden foorumiksi sai suurelta osalta vasemmistoa innostuneen vastaanoton. Suomessa on Sdp ollut kaikkein EU-myönteisin puolue.

Vakava virhe vasemmistolle tuli siinä, että valtiollisen itsenäisyyden yhteyttä kansanvaltaan ei ole tunnistettu. Kun on luovuttu itsenäisyydestä, on samalla luovuttu kansanvallan, demokratian perustasta. Tämän virheen tunnistaminen ja tunnustaminen on vaikeaa.

Vaikeaa on tunnustaa epämiellyttävä totuus, että EU on suuryritysten ja –sijoittajien ohjaama harvainvalta. Helpompaa on vaatia sosiaalisempaa Eurooppaa ja pyrkiä saamaan omaa väkeä Brysselin palatseihin.

Eurooppalaiset vasemmistoliikkeet joutuvat nyt opettelemaan valtiollisen itsenäisyyden ja demokratian yhteyden EU:n takia. Ellei vasemmisto ala edistää kansallista ja valtiollista itsenäisyyttä, oikeisto alkaa.

On toki sanottava, että erityisesti vasemmiston vasemmalla laidalla Euroopan unionin ja euron tuhoisuus hyvinvoinnille on nähty jo aiemmin.

Monella tavalla vasemmisto-keskusta-oikeisto –jako on aikansa elänyt. Tuo vanha jakolinja ei vastaa käsillä oleviin ongelmiin.

Kasvamassa on kansainvälinen liike, joka haluaa itsenäisyyttä omille valtioilleen. Nyt ei ajeta Venäjän vallankumouksen vaan Ranskan vallankumouksen tavoitteita. Ei sosialismia vaan demokratiaa ja tasa-arvoa.

torstai 22. syyskuuta 2016

Itsenäisyyspuoleen kannanotto rasismiin ja yhteiskunnallisen turvattomuuden tunteeseen

Itsenäisyyspuolue ei hyväksy minkäänasteista henkilöihin tai väestöryhmiin kohdistuvaa syrjintää uskonnon, kielen, kansalaisuuden, etnisyyden tai seksuaalisen suuntautuneisuuden perusteella.

Itsenäisyys ei tarkoita eristäytymistä eikä sitä että pidämme itseämme muita parempina. Valtiollinen itsenäisyys tarkoittaa muista valtioista riippumatonta lainsäädäntövaltaa, itsenäiseen lainsäädäntöön nojaavaa tuomioistuinlaitosta, omaa rahaa ja keskuspankkia sekä omaa ulkopolitiikkaa. Nämä ottavat luonnollisesti huomioon myös vallitsevat kansainväliset sopimukset ja sitoumukset.

Oma kansallinen tilanteemme on kriisiytymässä. Viimeistään Helsingin Rautatieaseman pahoinpitelyn seurauksena henkensä menettänyt nuori mies on huuto avoimen kansalaisyhteiskunnan, hyvinvointivaltion, ihmisten välisen luottamuksen ja suurten poliittisten muutosten puolesta.

Harvardin poliittisen taloustieteen professorin Dani Rodrik´in väittämän mukaan voimme nykyaikana valita vain kaksi kolmesta; demokratian, kansallisvaltion tai globaalin talouden mutta jonkun toteutuessa täysimääräisenä joudumme tinkimään muista. Euroopan unionissa karsinnan kohteina ovat kansallisvaltiot ja demokratia.

Terrori, turvattomuus ja pelko ei saavu Suomeen vieraan vaatteissa, vaan se on jo täällä ja vahvistuu. Se on poliittisesti toteutettua rakenteellista väkivaltaa, joka julistetun vaihtoehdottomuuden vallitessa lisää turhautuneisuutta, kasvattaa turvattomuuden tunteita, joista syntyy pelkoa, vihaa ja lopulta nurkkaan ajetut hyökkäävät. Ei sillä ole enää merkitystä, onko se turvattomuuden tunne perusteltavissa tai onko se hyökkäyksen kohde oikea. Nurkkaan ahdistettu hyökkää vaikka kiinni keppiin, jolla häntä isketään ja jättää lyöjän rauhaan.

Keppejä onkin Suomessa riittänyt viime vuosien aikana. Kansalaisia on kuritettu kasvavalla rakenteellisella väkivallalla, vedoten rahan vähyyteen ja kohta loppumiseen – aikoina jolloin yritysten osingot ovat rikkoneet ennätyksiä vuosittain ja Suomessa on tehty ennennäkemättömiä varallisuuden siirtoja kohti varakkaimpia kansanosia.

Sanahirviö ”kestävyysvaje” on uponnut suomalaisiin siinä määrin että olemme valmiita rahallisesti arvottamaan maamme alueella olevien ihmisten, sekä omien kansalaisten että vierasmaalaisten perustuslaillisia oikeuksia rahassa ja leikkaamaan hyvinvointivaltiomme perustuksia, ”jotta lapsillamme olisi tulevaisuus”?

Kiristyvä talous, tuloerojen kasvu, kilpailukykysopimukset, työelämän tehostaminen, epävarmuuden kasvattaminen kannustamisen nimissä ja puolen miljoonan kansalaisen jättäminen työyhteisöjen ulkopuolelle ja samalla syyllistäminen elämäntilanteensa näköalattomuudesta, päivittäiset tiedotukset kasvavasta sotilaallisesta uhasta, naapurivaltion arvaamattomuudesta, jatkuva uutisointi terrorista, joka kantaa vieraiden kulttuurien, uskontojen ja etnisten ryhmien ulkoasuja; tieteen, sosiaali- ja terveydenhuollon, koulusivistyksen, oikeuslaitoksen ja sisäisen turvallisuuden leikkaukset...

Kun riittävä määrä epäluottamusta kasvaa kansan keskuuteen, rikotaan tunne yhteisestä menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Siitä pisteestä tilanne alkaa kärjistymään omia aikojaan. Juuri nyt rintamalinjoja kaivetaan urakalla Suomen valtion alueella: varakkaiden ja varattomien, työttömien ja töissä olevien, yrittäjien ja työntekijöiden, kieliryhmien, uskontokuntien, ikäryhmien, sotilaallisen liittoutumisen puolesta ja vastaan olevien, terveiden ja sairaiden, maahanmuuttajien, pakolaisten ja syntyperäisten väliin. Jos Suomi on kriisissä ja pääministerin kuuluttamiin talkoisiin olisi ryhdyttävä, tämä ei ole se tie.

Tapa, jolla nykyinen hallituksemme sammutetuin lyhdyin nousi valtaan ja on ryhtynyt ennätysajassa toteuttamaan leikkauspolitiikkaansa sulkien korvansa ja silmänsä sekä omille heiveröisille lupauksilleen, laaja-alaiselle asiantuntijuudelle, että toimiensa legitimiteettiä yhä voimakkaammin kyseenalaistavalle kansanosalle, on demokratialle turmiollista ja lisää ääriliikkeiden kasvualustoja.

Poliittiseen valtaan pyrkijöitä nousee kuin sieniä sateella; osa uskoo aidosti asiaansa ja toiset vain taitavat populismin keinot, joista se tehokkain; yhteisen ihmiskasvoisen vihollisen, syyllisen osoittaminen saa rivit suoriksi ja joukot Johtajan taakse. Heidän tuntemansa turvattomuus, pelko ja viha ovat aitoja, mutta näistä tunteista ei synny pohjaa jolle rakennetaan kestävää yhteiskuntaa.

Kansalaisten enemmistö ei kuitenkaan halua tällaista Suomea, joten vallanpitäjien puolesta populistit saavat toimia katseenvangitsijoina ja tyytymättömyyden ukkosenjohdattimina sen aikaa kun hyvinvointivaltiota puretaan. Pakolaiset, maahanmuuttajat ja muut heikommassa asemassa olevat ovat vasten tahtoaan ja syytään joutuneet roistojen ja pelinappuloiden keskeiseen rooliin Suomen surkeassa poliittisessa näytelmässä, jossa kaikki aidosti vaihtoehtoinen politiikka joko vaietaan olemattomin tai demonisoidaan ääriliikehdinnäksi.

Itsenäisyyspuolue ajaa Suomen paluuta puolueettomuuspolitiikkaan, irtautumista Euroopan unionista ja sen liittovaltiokehityksestä sekä irtautumista poliittisesta eurovaluutasta, paluuta itsenäiseen keskuspankkiin ja kelluvaan valuuttaan.

Itsenäisyyspuolueella on nyt meneillään kannattajakorttien keräys, koska puolue ei kaksissa perättäisissä vaaleissa saanut ehdokasta valituksi eduskuntaan.