torstai 28. heinäkuuta 2016

Joukkoliikenteen maksuttomuus selvitykseen

Päästöjen vähentäminen, liikenneonnettomuuksien torjuminen ja ruuhkien helpottaminen ovat usein lausuttuja tavoitteita liikenteestä puhuttaessa. Pienten askelten politiikalla on saavutettu edistystäkin. On kuitenkin syytä kysyä, onko eräs ilmeinen ja käyttökelpoinen toimintamalli jätetty kokonaan tutkimatta.

Päästöjen, onnettomuuksien ja ruuhkien torjuntaa edistäisi varmasti se, että nykyistä suuremmat joukot saataisiin joukkoliikenteen käyttäjiksi. Tämä toteutuisi varmasti, jos joukkoliikenne olisi käyttäjille maksutonta.

Yksittäisissä kaupungeissa maksuton joukkoliikenne on käytössä eri puolilla maailmaa. Maarianhamina ja Tallinna meitä lähimpinä esimerkkeinä. Kyse ei siis ole erityisen radikaalista saati mahdottomasta ajatuksesta.

Joku maksaa toki liikkumisen kustannukset. Niin maksaa myös päästöjen, onnettomuuksien ja ruuhkien kustannusten lisäksi kasvavan automäärän tarvitsemat ohitustiet, parkkiluolat, eritasoliittymät yms.

Päästöjen vähentämiseen sitoutuneilta päättäjiltä voi vaatia riippumatonta selvitystä siitä, mitä joukkoliikenteen maksuttomuus tarkoittaisi em. kustannusten säästöt huomioiden.

On selvää, että saman tasoista joukkoliikennettä ei voida toteuttaa haja-asutusalueilla kuin suurimmissa kaupungeissa. Yhtä selvää on, että joukkoliikenteen saatavuutta on mahdollista parantaa kaikkialla. Kyse on siitä kuuluisasta poliittisesta tahdosta.

Nopeasti kehittynyt tekniikka mahdollistaa aiempaa asiakaslähtöisemmän palvelun ja reittien suunnittelun.

Ajatus maksuttomasta joukkoliikenteestä luultavasti yritetään tyrmätä väitteellä ”Ei ole rahaa”. Siksi on huomautettava, että julkisten palvelujen rahoittaminen on mahdollista verovarojen lisäksi keskuspankkirahalla. Keskuspankkirahoitus on tosin EU:ssa kielletty. On hyvä pohtia kuinka järkevää tämä on. On estetty kansalaisten valitsemia päättäjiä ohjaamasta tyhjästä luotua keskuspankkirahaa esim. terveydenhoitoon, koulutukseen – tai joukkoliikenteeseen. Samalla annetaan pankkien päättää mihin tarkoituksiin ne lainaavat tyhjästä luomaansa rahaa.

Rahaa on siihen, mihin sitä halutaan olevan. Taas tullaan kysymykseen kenen ehdoilla ja keiden hyväksi päätöksiä tehdään.

Ei kommentteja: