keskiviikko 6. heinäkuuta 2016

IPU:lla on Mitä-EU-eron-jälkeen -suunnitelma

Brittien EU-eropäätöksen, Brexitin jälkeen ei ole enää Suomessa näkynyt väitteitä, että ”EU:sta ei voi erota”. Olisiko aika täälläkin jo kypsä julkiseen keskusteluun EU-jäsenyyden vaihtoehdoista?

Itsenäisyyspuolue (IPU) on jo vuosien ajan tarjonnut omaa vaihtoehtoaan. IPU:n mielestä Suomen eroamista eurosta ja EU:sta puoltaa moni asia.

Oma päätösvalta, itsenäisyys tarvitaan aidon kansanvallan ja hyvinvoinnin rakentamisen perustaksi. Ilman omaa rahaa ja talouspolitiikkaa ei ole mahdollisuutta omaehtoiseen yhteiskuntapolitiikkaan.

EU:sta on erottava myös, kun halutaan pitää Suomi erossa suurvaltojen ristiriidoista ja sotilaallisesta liittoutumisesta.

Laillisuuskysymystäkään ei pidä unohtaa. Perustuslakinsa mukaan Suomi on itsenäinen valtio, jossa ylin valta kuuluu Suomen kansalle. EU-jäsenyys on vienyt valtiollisen itsenäisyyden. Mainittakoon vain, että EU:n lait ovat jäsenmaiden lakien yläpuolella. Ylin valta unionille kuuluvissa asioissa on EU:n elimillä. Euroon siirtyminenkin tapahtui perustuslain vastaisesti.

EU:lle menee Suomesta nyt vuodessa jo yli miljardin euron nettomaksu. Se on vain osa EU-jäsenyyden vaikutuksista.

Ja mitä siis EU-jäsenyyden jälkeen? Siirrytään alistussuhteesta yhteistyösuhteeseen. Siirrytään Norjan ja Islannin malliin Euroopan talousaluesopimukseen (Eta). Ihmiset liikkuvat ja kauppa käy edelleen samaan malliin EU-alueella. Jos Eta-sopimusta pidetään huonona, voidaan sopia Sveitsin malliin erillisiä sopimuksia EU:n kanssa.

Oma raha, keskuspankki ja talouspolitiikka mahdollistavat omien lähtökohtien mukaisen yhteiskuntapolitiikan. Irtisanoutuminen EU:n keskuspankkirahoituskiellosta antaa mahdollisuuksia turvata hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista.

Toivottavasti itsenäinen Suomi panostaa uusiutuvaan energiaan, suurempaan omavaraisuuteen ja erityisesti pienyritysten toimintamahdollisuuksien parantamisen. EU-Suomi ei niin ole tehnyt.

Omaan rahaan siirtymistä ei velallistenkaan tarvitse pelätä. Lex Monetae on kansainvälisesti hyväksytty ja käytetty lakiperiaate, jonka mukaan itsenäinen valtio päättää millä rahayksiköllä sopimuksia maksetaan.

Sotilasliittokehityksestä irtautuminen mahdollistaa Sveitsin mallisen puolueettomuusaseman hankkimisen Suomelle. Samalla avautuu mahdollisuus toimia kansainvälisissä suhteissa välittäjänä ja rauhan rakentajana.

Suomi pystyy elämään yhtä aikaa hyvänä naapurina sekä Euroopan unionin että Venäjän kanssa. Itsenäinen Suomi voi taas olla Pohjois-Euroopassa vakauttava tekijä. Aitoa kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan entistä enemmän monien suurten ongelmien käsittelyssä. Omista asioistaan päättävä Suomi voi tehdä paremmin yhteistyötä kuin alistussuhteessa oleva EU-Suomi. Pelko siis pois.

Ei kommentteja: