lauantai 15. elokuuta 2015

Itsenäisyyspuolueen tulevaisuudesta – IPU:n puheenjohtajan jäähyväisteksti

Joudun jättämään Itsenäisyyspuolueen puheenjohtajan tehtävän terveydellisten syiden takia. IPU:n jäsenistö valitsee aikanaan uuden puheenjohtajan sääntöjen määräämällä tavalla.

Kiitän lämpimästi kaikkia IPU:n jäseniä, tukijoita ja kannattajia yhteistyöstä. Vaikka IPU:n työ on ollut talkootyötä, sen tekeminen on ollut etuoikeus.

Yli kymmenen vuoden jakso IPU:n pj:nä vaatii esittämään joitakin näkemyksiä (puoluerekisteriin palaavan) puolueen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

IPU jäi edelleen vaille kansanedustajia kevään vaaleissa puolen prosentin äänimäärällä. Äänimäärä kuitenkin nousi yli kymmenellä tuhannella. IPU:n tunnettuus kasvoi vielä paljon enemmän.

Ilman julkista tukea toimivan puolueen asema on vaikea. Erityisen vaikea se on, koska media ei kohtele kaikkia puolueita edes alkeellisen tasapuolisesti. Tämä hidaste ei saa kuitenkaan olla este.

IPU:n tulevalle työlle ja suuremmalle kannatukselle on rakennettu kova pohja. Tuo pohjan muodostavat yhteisesti sovitut tavoitteet ja niihin sitoutuneet ihmiset. Kun pidetään kiinni euro-, EU- ja Nato-linjauksista sekä ihmisläheisestä, kestäviä ratkaisuja nykyisin ongelmiin tarjoavasta ohjelmasta, IPU:sta tulee vielä hyvin merkittävä puolue. Jo nyt se on kokoaan tärkeämpi.

IPU:n vahvuutena on myös se tosiasia, että sen tavoitteilla on laaja kannatus. Suomen oman päätösvallan palauttamista, omaan rahaan siirtymistä ja sotilasliittokehityksen torjumista kannattaa hyvin suuri osa suomalaisista. Harjoitettava politiikka tekee työtä IPU:n puolesta. IPU:lla on myös omia viestikanavia, joita voidaan ja pitää kehittää. Oleellista tulevaisuuden kannalta on, että IPU:lla on toimintaa eri puolilla maata.

IPU:n heikkoutena on vieläkin tuntemattomuus ja sen kautta uskottavuuden puute. Rahan puute on myös tosiasia. Riittämätön vaalimenestys ja median syrjivä suhtautuminen voivat passivoida omaa väkeä. Yleinen politiikanvastaisuus on ongelma myös IPU:lle, joka pyrkii muuttamaan politiikan suuntaa.

Tulevaisuutta kannattaa katsoa kuitenkin mahdollisuuksien kautta. Ja ne ovat IPU:n kannalta suuret. Sen tavoitteiden kannatus lisääntyy edelleen. Vaalit ovat äänestäjille mahdollisuus suunnan muuttamiseen ja IPU:lle läpilyöntiin. Yhteistyötä samoja tavoitteita ajavien kanssa tarvitaan myös kansainvälisesti. Netin käytön parantamisessa on monia mahdollisuuksia. Alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen on avainasemassa muutenkin kuin tulevien tärkeiden kuntavaalien kannalta. Varojen hankinnassa on myös mahdollisuuksia ja siihen on syytä keskittyä.

IPU:lla on myös uhkia. Haluan painottaa sitä, että ulkopuolelta IPU:a ei voida horjuttaa. Median nostamat näennäisvaihtoehdot ovat kyllä uhka, ja niitä lienee tulossa lisää entisten kuplien puhjettua. Vakavat uhat IPU:n toiminnalle ovat sisäinen eripura ja sellaiset omat ratkaisut, jotka voivat viedä pohjan pois toiminnalta.

Vahva keskinäinen luottamus on avainasia IPU:n kehittämisessä erityisesti puoluehallituksen sisällä. Toisaalta erilaisuuden sietäminen on välttämätöntä.

Ilmeinen uhka omassa toiminnassa on siinä, millaisia mielikuvia IPU:sta itse luodaan. On hyvin tarkkaan syytä miettiä keiden kanssa pyritään yhteistyöhön. Poliittiset vastustajat ovat valmiit lyömään IPU:un sellaisia leimoja, joita ei helposti saa pois. Nyt IPU ei ole äärivasemmalla eikä äärioikealla eikä rasistinen eikä muutakaan mitä sen ei pidä olla. Suuriin virheisiin ei ole varaa.

Koska IPU kannattaa Suomen valtiollisen itsenäisyyden palauttamista ja omaan rahaan siirtymistä, se on tietyllä tavalla nationalistinen. Nationalismin yleinen mielikuva on kuitenkin maalattu mustaksi. IPU on gandhilaisen nationalismin kannattaja ja se kannattaa mielestäni sanoa. Gandhilainen nationalismi tarkoittaa irtautumista poliittisesta ja taloudellisesta riistosta ja sellaisen kohteena Suomi nyt on.

Kaksissa edellisissä vaaleissa on IPU:n ehdokkaiden odotettu sitoutuvan puolueen päätavoitteiden lisäksi periaatteeseen, jonka mukaan jokainen ihminen on yhtä arvokas riippumatta mm. hänen etnisestä taustastaan, uskonnostaan tai sukupuolisesta suuntautumisestaan. Toivon, että tämä otetaan vakavasti IPU:n toiminnassa muutenkin. Rasismin selkeä torjuminen on välttämätöntä ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin se on oikein. Toiseksi se on tarpeen kun IPU:sta halutaan tehdä suurpuolue. Rasismi, fasismi ja väkivalta ovat Suomessa ohuen pinnan alla. On tärkeää tehdä selkeä pesäero niin äärinationalismiin kuin kaikkeen sellaiseen, joka jakaa ihmisiä huonompiin ja parempiin.

IPU:n merkitystä voidaan parhaiten arvioida joskus myöhemmin, pitkän ajan päästä. Toivon, että IPU:n vastuuhenkilöillä on halua ja kykyä nähdä toiminnan historiallinen merkitys siitä huolimatta, että on pyrittävä hyviin vaalituloksiin.

Kuntavaalit keväällä 2017 ovat tärkeät. IPU voi tarjota lähidemokratian kehittämiseen ja hyvinvointipalvelujen turvaamiseen perustuvan hyvän ohjelman. Vaaleihin valmistautuminen ja paikallistoiminnan kehittäminen kuuluvat yhteen. Netin kautta voidaan tavoittaa uusia tekijöitä. Kuntavaaleihin valmistautuminen on syytä aloittaa heti.

Presidentin vaali pidetään tammikuussa 2018. Pääosa vaalikamppailusta käydään v. 2017, jolloin Suomen itsenäistymisestä tulee kuluneeksi sata vuotta. Mielestäni IPU:n velvollisuus on tehdä kaikkensa, että presidentin vaalissa on mukana Suomen itsenäisyyden palauttamista vaativa ehdokas.

IPU:n puheenjohtajan vaihdos tarjoaa uuden alun. Sitä kannattaa käyttää.

Toivon IPU:n jäsenille ja kannattajille sitkeyttä tehdä ja tukea työtä, jolla on suuri merkitys.

Antti Pesonen

Ei kommentteja: