torstai 16. huhtikuuta 2015

Äänten hukkaan menemistä pelkääville

Politiikan suunnan muutosta haluaa merkittävä osa suomalaista. On siis luonnollista, että uutta suuntaa tarjotaan nyt puoluekentän laidasta laitaan.

Myös ne, joiden päätöksillä tähän on tultu, tarjoavat korjausliikettä ja Suomen kuntoon laittamista yms. Miten tuollainen tapahtuu, kun uusia ajatuksia vanhentuneilta puolueilta ei juuri kuulu, on kysymys, joka kuuluisi esittää. Itsenäisyyspuolue esittäisi tuon kysymyksen vallassa oleville, jos meillä olisi reilut ja vapaat vaalit. Nyt kun näin ei ole, haastajat eivät pääse samoihin pöytiin valtapuolueiden kanssa. Näin äänestäjillä ei ole mahdollisuutta verrata haastajien ja valtapuolueiden väitteiden pitävyyttä.

On ymmärrettävää, että moni äänestäjä on hämmentynyt. IPU:n suurin haaste ei enää ole tuntemattomuus, vaan se kuinka äänestäjät voivat karistaa mielestään sinne iskostuneen ajatuksen äänten hukkaan menemisestä. Yleinen hokema on, että pienille puolueille annetut äänet menevät hukkaan. Tätä asiaa on syytä miettiä. On kysyttävä mistä vaaleissa on kysymys.

Vaalit ovat kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa tulevan politiikan sisältöön ja valita lainsäätäjät. Kun tämän perusteella äänestetään, valitaan puolue ja ehdokas, joiden tavoitteet ovat äänestäjän mielen mukaiset.

Jos lähdetään ajatuksesta, että pitää ennen muuta äänestää niin, että ehdokas tulee valituksi, voidaan samalla hylätä tavoite vaikuttaa tulevan politiikan sisältöön.

Ääni menee hukkaan, jos äänestää omia tavoitteitaan vastaan. Myös antamatta jätetty ääni menee hukkaan, jos äänen säästäjä ei ole tyytyväinen vallitsevaan politiikkaan. Äänestämättä jättäminen nimittäin tukee vallassa olevia.

Gallupeilla paitsi mitataan, myös mainostetaan ja vaikutetaan. Jokainen voi miettiä ja päättää, äänestääkö itsenäisesti vai gallupien perusteella.

Vaaleissa pienistä voidaan tehdä suurempia ja suurista pienempiä.

EU-Suomi on poliittisen ja taloudellisen riiston kohteena. Kyse on tuon riiston jatkumisesta tai lopettamisesta. Brechtin sanoin: Kenestä riippuu sortovallan jatkuminen? Meistä. Kenestä riippuu sortovallan murskaaminen? Myös meistä.

Kaikki nykyiset eduskuntapuolueet ovat europuolueita. Ne kannattavat Suomen pysymistä eurossa ja EU:ssa. Itsenäisyyspuolue on väline, jota voidaan käyttää oman rahan ja itsenäisyyden palauttamiseen. Ne voidaan palauttaa eduskunnan enemmistöpäätöksellä. Näitä vaaleja voidaan käyttää suunnanmuutoksen aloittamiseen.

Pienikin IPU:n eduskuntaryhmä voi taata sen, että itsenäisyysvaihtoehtoa ei enää vaieta Suomessa. IPU:n nousu eduskuntaan on suurin muutos mitä vaaleissa nyt voi tapahtua.

Ei kommentteja: