keskiviikko 3. joulukuuta 2014

Suomen pitää itsenäistyä uudelleen

Joulukuun kuudentena 2014 monet suomalaiset eivät näe mitään juhlan aihetta, vaikka virallinen Suomi liputtaa ja tanssii presidentin linnassa itsenäisyyspäivää.

Käsitteet pitää määritellä, jotta voitaisiin käsittää mistä puhutaan. Valtion itsenäisyys on yleensä määritelty siten, että itsenäisellä valtiolla on muista valtioista riippumaton lainsäädäntövalta, omaan lainsäädäntöön nojaava itsenäinen tuomioistuinlaitos ja oma ulkopolitiikka. EU-Suomella ei ole mitään noista itsenäisen valtion tunnusmerkeistä. EU:n lait ovat jäsenmaiden lakien yläpuolella, EU:n tuomioistuimen päätökset ovat jäsenmaiden tuomioistuinten päätösten yläpuolella ja Suomi on sidottu EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

Mitä ihmettä siis juhlitaan 6.12.? Jos juhlitaan menetetyn itsenäisyyden saamista ja sen puolustamista, sanottakoon niin. Jos taas juhlitaan jotakin uuden merkityksen itsenäisyyttä, sanottakoon sekin. Eräs EU:n valtaan ihastunut vaikuttaja määritteli taannoin, että ”Tämän päivän itsenäisyys on kasvavaa riippuvuutta muista”. Noin ollen siis mitä vähemmän mistään voidaan päättää, sitä itsenäisempiä ollaan.

Olematonta itsenäisyyttä juhlitaan siksi, että todellisuus on vallanpitäjien kannalta liian karu tunnustettavaksi. EU-Suomessa toteutuu käytännössä ajatus ”Mistä ei voi puhua, siitä täytyy vaieta”.

Itsenäisyyden puuttumisesta ei voi puhua, koska maamme perustuslain mukaan Suomi on edelleen itsenäinen valtio. Toiseksi asiasta ei voi puhua, koska itsenäisyyden poisluovuttamisesta ei ole tehty mitään asianmukaista päätöstä. On vaiettava, koska jo yritys liittää Suomi toisen valtion osaksi on valtiopetos.

Kaikkia voi huijata jonkin aikaa ja joitakin kaiken aikaa, mutta ei kaikkia kaiken aikaa. Suomen itsenäisyyden menetys paljastuu suomalaisille ehkä hitaasti mutta varmasti. Samalla kasvaa vaatimus valtiollisesta ja yhteiskunnallisesta täyskäännöksestä.

Suomen itsenäisyys pitää palauttaa maamme turvallisuuden, kansanvallan ja hyvinvoinnin perustaksi. Tämä tarkoittaa suunnitelmallista irtautumista eurosta ja EU-jäsenyydestä. EU:sta eroaminen tapahtuu eduskunnan enemmistön päätöksellä.

Muutoksen toteutus on kansalaisten käsissä. Merkittävintä mitä tulevissa eduskuntavaaleissa voi tapahtua on se, että eduskuntaan nousee puolue, joka vaatii itsenäisyyden palauttamista ja perustelee vaatimuksensa. IPU on tähän työhön valmis.

Meneillään on itsenäisyystaistelu, joka pitää käydä vaaliuurnilla. Itsenäisyystaistelun erityinen piirre on siinä, että sitä ei hävitä, vaan se jatkuu kunnes se on voitettu.

Ei kommentteja: