keskiviikko 20. elokuuta 2014

Markkavaalit

Euro-Suomen liikkumavara on monella tavalla pieni. Sitoutuminen EU:n ulko-, turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan näkyy käytännössä siinä, kuinka Suomi kärsii Ukrainan kriisin yhteydessä asetetuista talouspakotteista. Näin on käynyt, vaikka Suomella ei pitäisi olla mitään tekemistä Ukrainan kriisissä. Paitsi sovittelijan rooli.

Suomen liikkumavaran pienuus on ilmeistä taloudessa. Euro on kuin pakkopaita. Kun Suomelta puuttuu oma raha ja keskuspankki sekä itsenäinen talouspolitiikka, olemme kuin lastu laineilla. Ja virta vie kohti yhä suurempaa harvainvaltaa, jossa yhteiskunnallista kehitystä ohjaavat suuryritykset ja –sijoittajat. Tätä tarkoittaa myös valmisteilla oleva EU:n ja USA:n välinen TTIP-sopimus, jota kannattavat nykyisessä eduskunnassa myös oppositiossa olevat keskusta ja perussuomalaiset.

Ilman omaa talouspolitiikkaa yhteiskunnallinen kehitys ei ole omissa käsissä. Rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät, vaikka kaikki valtapuolueetkin lupailevat hyvää köyhille. Taas on käymässä niin, että valtio antaa murusia pienituloisille. Samalla se lisää kuntien taakkaa. Tämän seurauksena kunnat korottavat veroja, maksuja ja taksoja, jolloin pienituloisten asema heikkenee entisestään.

Puhe talouden kilpailukyvystä on pelkkä huono vitsi, kun maailmassa suuri osa tavarasta tuotetaan orjuutta muistuttavissa oloissa, joissa työntekijöillä ei ole mitään sosiaaliturvaa eikä työnantajilla mitään turvallisuuteen tai ympäristöön kohdistuvia velvoitteita.

Kasvava osa suuryritysten tuloista viedään maailmalle veroja maksamatta europolitiikan ansiosta. Verokilpailu vie loppuakin pohjaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukselta.

Euro-Suomella ei ole myöskään mahdollisuutta vaikuttaa rahan kurssiin ja viennin hintakilpailukykyyn.

Taloudessa tarvitaan suunnanmuutos. Talouden ja markkinoiden on palveltava ihmistä, eikä päinvastoin, kuten nyt tapahtuu. Tiellä tällaiseen muutokseen tarvitaan Suomelle oma raha ja keskuspankki.

Oma raha, itsenäinen keskuspankki ja päätösvalta mahdollistavat sen, että valtio ei enää velkaannu yksityisille pankeille ja sijoittajille, toisin sanoen velkaannu ulos. Valtion pitää itse luoda rahaa oman keskuspankkinsa kautta ja tarvittaessa velkaantua näin sisäisesti itselleen. Liikkeellä olevan rahan määrää pitää säännellä rahapolitiikalla ja verotuksella. Rahaa ei siis keskuspankin kautta pidä lainata tai painaa liikaa.

Yksikään nykyinen eduskuntapuolue ei aja omaan rahaan paluuta. Suunnanmuutos tulee vain kansalaisten heräämisen ja toisinäänestämisen kautta. Yksittäisten kansanedustajien toisinajattelu ei riitä, kun nykyiset eduskuntapuolueet toteuttavat puoluekuria. Eduskuntaan on saatava puolue, jolla on selkeänä tavoitteena oma raha ja itsenäisyys.

Ilta-Sanomien tuoreessa kyselyssä haluaa markan takaisin 73 prosenttia vastaajista, joita on lähes 70 000.

Tulevat eduskuntavaalit voivat olla markkavaalit. Ääni Itsenäisyyspuolueelle on ääni Suomen omalle rahalle.

Ei kommentteja: