tiistai 4. helmikuuta 2014

YLE aikoo jatkaa uusien puolueiden syrjintää vaaliohjelmissa

Yleisradion hallintoneuvosto päättää YLE:n kevään 2014 eurovaaliohjelmista 13.2.2014. YLE:n vaaliohjelmasuunnitelman mukaan eduskunnan ulkopuolella oleville puolueille ei ole tulossa ollenkaan tv-aikaa. Eduskuntaan viime vaaleissa valituille puolueille on suunniteltu vaalien alla tv-näkyvyyttä kullekin yhtenä arkipäivänä uutis- ja ajankohtaisohjelmissa sekä lisäksi suomen- ja ruotsinkieliset puheenjohtajatentit. Valtapuolueille tämä tulee muun jatkuvan tv-näkyvyyden lisäksi.

Itsenäisyyspuolue on lähettänyt asiasta kirjeen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, ETYJ:in vaalitarkkailuelimelle ODIHR:ille. ODIHR muistutti viime eduskuntavaalien yhteydessä tekemässään tarkastuksessa YLE:a sen velvollisuudesta kohdella kaikkia puolueita oikeudenmukaisesti ja ilman syrjintää.

ETYJ/ODIHR:n vaaliarviointivaltuuskunnan raportti 21.7.2011 (s. 18): "Julkisen palvelun tehtävänsä ja elinvoimaisen kansanvallan jatkuvan edistämisen vuoksi Ylen pitäisi kehittää edelleen kaikkien puolueiden oikeudenmukaista ja syrjimätöntä osallistumista vaaleihin antamalla myös pienemmille ja uusille puolueille riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia esittää kantansa. " http://oikeusministerio.fi/material/attachments/om/tiedotteet/fi/2011/6AEVan3cs/ETYJ-raportti.pdf

Syrjimällä eduskunnan ulkopuolisia puolueita YLE rikkoo puoluelakia, joka määrää sitä kohtelemaan kaikkia puolueita tasapuolisesti. Lisäksi menettely on ristiriidassa lain Yleisradiosta 7 § kanssa, jonka mukaan "Yleisradion Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti .. tukea kansanvaltaa".

YLE on perustellut uusien puolueiden syrjintää ”ohjelmallisilla näkökohdilla”. Jos puolueita on yhteen ohjelmaan liikaa, pitää järjestää kaksi ohjelmaa, joihin vallanpitäjät ja haastajat arvotaan keskustelemaan.

YLE:n syrjivä toiminta on osa Suomessa rehottavaa rakenteellista korruptiota. Se on estänyt avoimen julkisen keskustelun vallassa oleville kiusallisista asioista. Ohjelmista päättää lopullisesti YLE:n hallintoneuvosto, joka koostuu eduskunnassa istuvista kansanedustajista.

Ei kommentteja: