maanantai 24. syyskuuta 2012

Suomi oli itsenäinen valtio vuosina 1917-1994

Helsingin Sanomat pyysi 18.9.2012 lukijoilta vastausta kysymykseen ”Milloin Suomi on ollut historiansa aikana kaikkein itsenäisin?” Kysymykseen vastaaminen vaatii itsenäisyyden käsitteen määrittelemistä.

Valtiollinen itsenäisyys on yleensä oikeus- ja valtiotieteissä määritelty siten, että itsenäisellä valtiolla on muista valtioista riippumaton lainsäädäntövalta, omaan lainsäädäntöön nojaava tuomioistuinlaitos ja oma ulkopolitiikka.

On helppo todeta, että tuon määritelmän mukaisen itsenäisyyden Suomi saavutti v. 1917 itsenäistyessään Neuvosto-Venäjästä. Selvää on myös, että Suomi menetti valtiollisen itsenäisyytensä EU-liitoksessa v. 1995. Tätä lienee syytä perustella, koska monet suomalaiset pitävät maatamme yhä itsenäisenä. Euroopan unionin lait ovat jäsenmaiden lainsäädännön yläpuolella. EU:n tuomioistuimen päätökset ovat myös jäsenmaiden tuomioistuinten päätösten yläpuolella. Lisäksi Suomi on sitoutunut EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Näin ollen Suomi oli itsenäinen valtio vuosina 1917-1994.

Milloin sitten Suomi on ollut kaikkein itsenäisin? On syytä ottaa huomioon, että oikeusministeri Louekoski antoi jo v. 1989 kaikille ministeriöille määräyksen, että kaikki Suomen uusi lainsäädäntö on valmisteltava ottaen huomioon Euroopan Yhteisön – silloin ei puhuttu EU:sta vaan EY:stä – määräykset. Vielä on syytä muistaa Neuvostoliiton vaikutuksen heikkeneminen sen uudistuspolitiikan myötä 1980-luvun puolimaista NL:n hajoamiseen v. 1991.

Näin voi arvioida Suomen olleen itsenäisin 1980-luvun puolivälin tienoilla. Tulevaisuus on siinä mielessä tärkeämpää kuin menneisyys, että siihen voidaan vaikuttaa. Ja Suomen tulevaisuuden kannalta on menetetyn valtiollisen itsenäisyyden palauttaminen ensiarvoisen tärkeää. Tuo tapahtuu eroamalla Euroopan unionista eduskunnan enemmistöpäätöksellä.

Ei kommentteja: