torstai 15. maaliskuuta 2012

Talouspuhe sivuuttaa kipukohdat

"Hyvinvoinnin ylläpitämiseen tarvitaan kasvua". Tuohon erään
kansanedustajan äskettäiseen lausumaan tiivistyy tämän ajan
keskeinen taloudellinen uskomus.

Miten sitten on mahdollista, että kasvu ei ole pitänyt yllä
hyvinvointia? Kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana talous
on Suomessa kasvanut kaksinkertaiseksi ja vienti
kolminkertaiseksi. Samaan aikaan on köyhien lapsiperheiden
määrä moninkertaistunut ja toimeentulotuen varassa olevien
tulot ovat pudoneet yli kolmanneksella. Muutenkin
eriarvoisuus ja köyhyys ovat voimakkaasti lisääntyneet.

Tavanomaisen talouspuheen kommentti edelliseen on, että
talouden olisi pitänyt kasvaa vielä enemmän.

Usein puhutaan kokonaistuotannosta yhteisenä kakkuna.
Vallitsevan politiikan mukaan pitää keskittyä kasvattamaan
kakkua eikä jakamaan sitä. Parinkymmenen viime vuoden aikana
kun kakun koko on kaksinkertaistunut, ovat tulonjaon
suurimmat palaset moninkertaistuneet ja pienimmät
pienentyneet. Tämä on saatu aikaan poliittisilla
päätöksillä.

Hyvinvointi, kuten kaikki käsitteet, pitää määritellä, jotta
keskustelussa olisi mitään mieltä. Jos hyvinvointiin sisältyy
se, että kaikkien perustarpeet tyydyttyvät, eikö pitäisi
keskittyä jopa kakun kokoa enemmän sen jakamiseen?

Kun ollaan huolissaan hyvinvoinnista, eikö olisi syytä olla
huolissaan myös siitä, että Suomessa tehdyn työn ja tuotannon
tuloksista suuri osa viedään pois maasta? Eikö tuotannon
kasvattamisen vaikutus hyvinvointiin ole kovin kyseenalainen,
kun voitot viedään maasta pois jopa veroja maksamatta?

Kun halutaan kestäviä vastauksia talouden ja hyvinvoinnin
vaikeisiin kysymyksiin, pitää olla rohkeutta etsiä oikeita
kysymyksiä. Ilman oikeita kysymyksiä tuskin löytyy oikeita
vastauksia.

Yksi kysymys on keiden ehdoilla ja keiden hyväksi päätöksiä
tehdään. Nyt ollaan rähmällään markkinoiden edessä ja
päätöksiä tehdään markkinoiden luottamusta hakien. Näin ollen
tulevasta hallituksen kehysriihestä voi odottaa jatkoa
nykyiselle umpikujapolitiikalle

Mikään ei muutu ennen kuin kaikki muuttuu.

Ei kommentteja: