keskiviikko 28. maaliskuuta 2012

Kaivosyhtiöiltä on kerättävä ympäristörahasto

Sotkamon Talvivaara ja monet muutkin uudet kaivosyhtiöt
näyttävät tuhoavan ympäristöään piittaamatta mistään muusta
kuin rahasta. Ympäristöviranomaisten toiminta vaikuttaa
hampaattomalta.

Kaivosten myrkkypäästöjen ja muun haitan ehkäisemisen tulee
olla ensi sijalla. On käsittämätöntä, että Talvivaaran
suuromistaja on voinut olla konsulttina tekemässä
omistamansa kaivoksen ympäristöselvitystä, kuten tuoreet
uutiset kertovat.

Vähimmäistavoitteena täytyy olla merkittävän
ympäristörahaston kerääminen kaivosyhtiöiltä. Näiden tulee
maksaa esim. viisi prosenttia vuotuisesta liikevaihdostaan
suljettuun valtiovallan hallinnoimaan kassaan, josta varat
palautuvat yhtiölle, jos kaivostoiminnasta ei kymmenen vuoden
kuluessa ole ilmennyt ympäristölupaehdoista poikkeavaa
haittaa. Jos tuollaista haittaa ilmenee, on rahat käytettävä
vahinkojen korjaamiseen.

On selvää, että rahalla ei voida korjata pahoja
ympäristötuhoja. Sillä voidaan kuitenkin painostaa muuten
näköjään piittaamattomia yhtiöitä asialliseen toimintaan.

Ei kommentteja: