lauantai 1. tammikuuta 2011

Mahdollisuuksien ja toivon vuosi

Maailmaa muutetaan myös alkavana vuonna. Miten ja mihin
suuntaan, riippuu meistä kaikista. Yksi ihminen on pieni
tekijä, mutta tekijä kuitenkin. Jokainen vaikuttaa. Eniten
itseensä, paljon lähipiiriinsä ja välillisesti laajemmalle.
Omaan elämiseemme keskittymisen lisäksi voimme ottaa
halutessamme vastuuta läheisistämme ja myös yhteisistä
asioista. Välinpitämättömyys yhteisistä asioista vaikuttaa
myös. Se antaa enemmän valtaa vallassa oleville.

Huhtikuun eduskuntavaaleissa ratkaistaan Suomen suunta
lähivuosiksi. Siihen vaikuttavat kaikki omalla
äänestämisellään. He, jotka eivät äänestä, antavat
välillisen tuen sille, että "jatketaan samaan malliin".
Äänestämättä jättäminen siis tukee vallassa olevia.

Suurin muutos, joka kevään eduskuntavaaleissa voi tapahtua,
on se, että eduskuntaan valitaan sellainen puolue joka vaatii
Suomen menetetyn valtiollisen itsenäisyyden palauttamista -
siis Eu:sta eroamista. Itsenäisyyspuolueen nouseminen
eduskuntaan riippuu sekä IPU:n työstä että äänestäjistä.

Käsillä olevien yhteiskunnallisten, ekologisten ja
taloudellisten ongelmien ratkaisemisen kannalta on oleellista
lisätä vuoropuhelua ja avointa julkista keskustelua. Näitä
mahdollisuuksia parantaa internet. Rohkaisevaa on myös se,
että suuri enemmistö niin suomalaisista kuin ihmisistä
laajemminkin haluaa lisätä oikeudenmukaisuutta ja vähentää
köyhyyttä, eriarvoisuutta ja tulevien sukupolvien elämisen
edellytysten tuhoamista.

Suuri haaste on, miten laajan enemmistön kannattamat
poliittiset ja yhteiskunnalliset muutokset voidaan
toteuttaa.

Tarvitaan aidompaa demokratiaa, edustuksellisen järjestelmän
uudistamista ja suoran demokratian - sitovien
kansanäänestysten - lisämistä. Ennen kaikkea kuitenkin
tarvitaan kansalaisten heräämistä vaatimaan muutosta ja
toimimaan sen puolesta. Tästä heräämisestä on Suomessa
näkyvissä selviä merkkejä.

Muutosten tiellä on hidasteita, mutta on tärkeää muistaa,
että tarvittavat välttämättömät muutokset ovat sekä
mahdollisia että todellakin enemmistön kannattamia.
Aitoa toivoa paremmasta siis on.

Kun tehdään oikeita diagnooseja - sana tarkoittaa
läpi-tietämistä - voidaan löytää myös oikeita lääkkeitä
ongelmiin.

Murrosaikana ovat lähellä myös nopeat muutokset parempaan
suuntaan. Rakentavia ja kestäviä ratkaisuja on käsillä.

Ei kommentteja: