perjantai 31. joulukuuta 2010

Suomeen tarvitaan ulkopuolisia vaalitarkkailijoita

Puoluelain mukaan valtion yhteisöjen ja laitosten on
kohdeltava kaikkia puolueita tasapuolisesti ja yhdenmukaisia
perusteita noudattaen. Tämä koskee myös Yleisradiota.
Puoluelain 10 § 2 momentin mukaan Yleisradio voi
soveltaessaan 1 momenttia yhtiön vaaliohjelmiin ottaa
huomioon myös ohjelmallisia näkökohtia

YLE on tulkinnut muutamissa edellisissä vaaleissa puoluelakia
siten, että eduskunnan ulkopuolella olevia puolueita ei ole
tarvinnut ottaa samoihin vaalikeskusteluihin
eduskuntapuolueiden kanssa. Tämän tulkinnan ovat siunanneet
oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Näin on
lopetettu 40-vuotinen käytäntö, jossa kaikki vaaleihin
osallistuvat puolueet olivat samassa tv:n vaalikeskustelussa
äänestäjien vertailtavina.

Ohjelmallisten näkökohtien huomioiminen ei voi tarkoittaa
sitä, että osa rekisteröidyistä vaaleihin osallistuvista
puolueista suljetaan kokonaan pois keskustelusta
eduskunnassa nyt edustettuina olevien puolueiden kanssa.
Ohjelmalliset näkökohdat voitaisiin huomioida vaikkapa
arpomalla keskustelussa kulloinkin mukana olevat puolueet
pienempiin ryhmiin.

Syrjivää menettelyä ei korvaa se, että nyt eduskunnan
ulkopuolella oleville puolueille aiotaan YLE:ssa järjestää
yksi keskinäinen keskustelu. Semminkin kun
eduskuntapuolueille järjestetään useita keskinäisiä
keskusteluja erillisten vaalitenttien lisäksi.

YLE:n uusia puolueita syrjivä menettely on vaalivapauden
ja kansanvallan toteutumisen kannalta kestämätön. Lisäksi
menettely on ilmeisessä ristiriidassa lain Yleisradiosta 7 §
kanssa, jonka mukaan Yleisradion ”Julkisen palvelun
ohjelmatoiminnan tulee erityisesti ... tukea kansanvaltaa”.
Kansanvaltaisuuteen kuuluu tasapuolinen kohtelu. Nyt
äänestäjille ei anneta yhtään tilaisuutta verrata vallassa
olevia eduskuntapuolueita ja niiden tavoitteita uusiin
haastajiin.

Suomen rakenteellisesta korruptiosta kertoo omaa kieltään,
että YLE:n hallintoneuvoston puheenjohtajana ja maan ylimmän
perustuslain tulkitsijan, eduskunnan perustuslakivaliokunnan
puheenjohtajana, on sama henkilö, Kokoomuksen Kimmo Sasi.

Eduskuntapuolueet jakavat kuluvana vuonna verovaroista
jaettua puoluetukea 40 miljoonaa euroa. Tähän on lisättävä
osittain paljastunut erilaisten etujärjestöjen, säätiöiden
ja yritysten puoluerahoitus ja äänestäjien omistaman YLE:n
harjoittama uusien puolueiden syrjintä. Ollaan siis
tilanteessa, jossa maksettu ja ilmaiseksi jaettu julkisuus
kohdistuu lähinnä vain vallassa oleviin puolueisiin.

Euroopan neuvoston - joka siis ei ole EU:n elin - korruption
vastainen toimielin Greco on kehottanut Suomea korjaamaan
syrjivää puoluerahoitustaan. Muutosta parempaan ei ole
näkyvissä. On vahvoja syitä pyyttää Grecoa tai muuta vastaavaa
elintä lähettämään Suomeen vaalitarkkailijoita tutkimaan,
miten vapaat vaalit todellisuudessa ovat.

http://anttipesonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/56535-suomeen-tarvitaan-ulkopuolisia-vaalitarkkailijoita

Ei kommentteja: