tiistai 19. lokakuuta 2010

Sikalauma Turun torilla ja vapaat vaalit

Ministeri Jan Vapaavuori kirjoitti kolumnissaan 18.10.
"Kansalaisilla on yksinkertaisesti oikeus tietää, mitä puolueet
näistä asioista ajattelevat ja miten he aikovat
hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuden turvata."

Olen samaa mieltä. Kysyn Vapaavuorelta, onko hänen mielestään
kansalaisilla oikeus tietää myös se, mitä asioista ajattelevat
eduskunnan ulkopuolella tällä hetkellä olevat puolueet? Ja
miten tuo kansalaisten oikeus tietää voi Vapaavuoren mielestä
toteutua käytännössä?

Tilannehan on sellainen, että eduskunnan ulkopuolella olevat
puolueet toimivat ilman verovaroista jaettavaa - kuluvana
vuonna n. 40 miljoonan euron - puoluetukea, eivätkä siksi voi
juurikaan ostaa itselleen julkisuutta.

Euroopan neuvoston - joka siis ei ole EU:n elin - korruption
vastaisen toimielimen, Grecon suosituksen mukaan
puoluerahoitusta ei voida kohdostaa vain ns. vakiintuneisiin
puolueisiin. Hallitus ja nykyiset eduskuntapuolueet aikovat
"korjata" nykyisen epäkohdan siten, että puoluetukea ryhdytään
tulevaisuudessa maksamaan eduskunnan ulkopuolella olevalle
puolueelle, jos tämä saa vähintään kaksi prosenttia äänistä
eduskuntavaaleissa.

Samalla ollaan toteuttamassa ensi vuoden eduskuntavaalien
jälkeen kolmen prosentin äänikynnys ja vaaliliittojen kielto.
Näin uusien puolueiden pääsyä eduskuntaan pyritään
vaikeuttamaan huomattavasti entisestään.

Ilmaisen julkisuuden suhteen on otettu askelia taaksepäin, kun
YLE on muutamissa edellisisssä vaaleissa jättänyt eduskunnan
ulkopuolella olevat puolueet suurten vaalikeskustelujen
ulkopuolelle. Miten siis kansalaisten oikeus saada tietää
puolueiden kannoista voi toteutua käytännössä?

Puoluelain 10 § kuuluu: "Valtion, kunnan ja kuntayhtymän
viranomaisten sekä niiden määräämisvallassa olevien yhteisöjen
ja laitosten on kohdeltava kaikkia puolueita (korostus
kirjoittajan) tasapuolisesti ja yhdenmukaisia perusteita
noudattaen. Yleisradio Oy voi soveltaessaan 1 momenttia yhtiön
vaaliohjelmiin ottaa huomioon myös ohjelmallisia näkökohtia."

Lakia on YLE:ssä ja oikeuskanslerin virastossa tulkittu niin,
että eduskunnan ulkopuolella olevat puolueet voidaan sulkea pois
vaalikeskusteluista eduskuntapuolueiden kanssa. Eduskunnan
ulkopuolisille puolueille on järjestetty YLE:ssä keskinäinen
keskustelu.

Ohjelmallisiin näkökohtiin vetoaminen voisi perustellusti
tarkoittaa esim. sitä, että arvotaan keskustelujen osallistujat
kahteen tai useampaan ryhmään. Sen sijaan joidenkin puolueiden
sulkeminen kokonaan pois keskustelusta vallassa olevien kanssa
ei voi olla ohjelmallisten näkökohtien huomioimista. Kyse on
jostakin muusta. Edellisissa kunnallisvaaleissa saatiin YLE:n
tv-vaalikeskusteluun mahtumaan yhtä aikaa kahdeksan
eduskuntapuolueen puheenjohtajien lisäksi myös näiden
puolueiden puoluesihteerit.

Suuren päivälehden toimittaja antoi vinkin. Jos haluatte
julkisuutta, päästäkää autolastillinen sikoja vapaaksi
Turun torilla.

Idea olisi hyvä, ellei ottaisi huomioon sikojen hyvinvointia.
Pitää kysyä, missä on median vastuu avoimesta julkisesta
keskustelusta. Ilman sitä ei ole toimivaa demokratiaa eikä
myöskään vapaita vaaleja.

Ei kommentteja: