sunnuntai 4. lokakuuta 2009

Irlannin tulos on väliaikainen voitto EU-valtion rakentamiselle

EU:n perustuslaki eli ns. Lissabonin sopimus on Irlannin
äänestystuloksen jälkeen lähempänä voimaantuloa.
Irlantilaiset joutuivat äänestämään asiasta uudelleen
ja massiivinen propaganda yhdistyneenä surkeaan
taloustilanteeseen tehosi tällä kertaa.

Irvokasta kyllä, Irlantia ja lähes koko maailmaa koetteleva
lama on seurausta juuri sellaisesta politiikasta, jota EU
on toteuttanut. Keinottelun suosiminen ja kaikkien esteiden
poistaminen pääomien siirtelyltä ovat perussyitä nykyiseen
talousjärjestelmän kriisiin. Aivan kuten 1990-luvun alun
Suomessa, nyt Irlannissa tarjottiin pelastukseksi
sitoutumista EU:hun, eli siihen, jonka ohjaama politiikka
oli kriisin aiheuttanut. Suomessa tuota politiikkaa
toteutettiin jo 1980-luvun lopulta alkaen.

Lissabonin sopimus on liittovaltiosopimus. EU:sta tulee
oikeushenkilö, joka voi solmia kansainvälisiä sopimuksia
jäsenvaltioiden puolesta. EU voi esim. liittyä Naton
jäseneksi. Määräenemmistöpäätösten käyttöönotto vie pieniltä
jäsenmailta niiden nykyisen pienen päätösvallan unionissa.
Unionin militarisoinnilla siitä rakennetaan suurvaltaa.

Lissabonin sopimuksesta järjestettiin kansanäänestys vain
Irlannissa ja siellä tarvittiin kaksi äänestystä, jotta
saatiin eliitin haluama tulos. Kansalaiset olisivat
muissakin EU-maissa halunneet kansanäänestyksiä ja monissa
niistä unionin perustuslaki olisi torjuttu. Demokratian
näennäisyys EU-maissa on järkyttävää. Järkyttävää on myös
se, kuinka helposti ihmiset ovat arkensa keskellä
alistuneet näennäisdemokratiaan. Nykyajan propagandakoneiston
voima on nähty. Ja artisti maksaa eli propagandan kohde
maksaa kaiken.

EU on uusi eurooppalainen harvainvalta, poliittisen
ja taloudellisen eliitin liitto. Sen kerrotaan edistävän
yhteistyötä, demokratiaa ja hyvinvointia. Todellisia
tuloksia ovat kansainväliset alistussuhteet, lisääntyvä
eriarvoisuus ja köyhyys sekä jäsenmaiden itsenäisyyden
menettäminen. Suuret jäsenmaat ovat vastineeksi
itsenäisyydestä luopumisestaan saaneet päätösvallan
unionissa ja pientenkin jäsenmaiden poliittiselle
eliitille on tarjoutunut paikkoja rakennettavan
suurvallan koneistossa.

EU:lta puuttuu kansalaisten luottamus. EU-valtion
rakentaminen tulee nostamaan ihmiset unionia vastaan.
Kansanvallan ja harvainvallan kamppailu tulee päättymään
EU:n kannalta huonosti.

Ensin on kansalaisten kuitenkin herättävä todellisuuteen.
Suomalaisista suuri osa pitää Suomea edelleen itsenäisenä,
vaikka ylin päätösvalta on monissa asioissa EU:lla.
Vielä äskettäin suomalaiset pitivät Suomea korruptiosta
vapaana maana.

Ei kommentteja: