keskiviikko 23. syyskuuta 2009

Uudet vaalit tarvitaan mutta ei vanhalla kaavalla

Vallassa olevat puolueet ovat menettäneet oikeutuksen hoitaa maamme asioita – sikäli kun oikeutusta on ollutkaan. Tähän mennessä paljastunut korruptio antaa aiheen vaatia uusia eduskuntavaaleja.

Oleellisempaa kuin vaalien pitoaika on kuitenkin se, miten eri puolueet ja ehdokkaita asettavat ryhmät saavat asiansa esille tulevien eduskuntavaalien alla. Aikaisempaa menettelyä ei voi pitää kansalaisten valinnanvapautta kunnioittavana.

Etujärjestöjen, hämäräliikemiesten, suuryritysten ja eri säätiöiden antama vaali- ja puoluerahoitus ilmeisesti vähenee jatkossa. Mutta miten käy muulle korruptiolle?

Vieläkö saamme nähdä, että ennen kuin yhtään ääntä on vaaleissa annettu, puolueet jaetaan eri ryhmiin? Toisille annetaan media-aikaa ja tilaa runsaasti ja toisille vain vähän jos ollenkaan?

Eduskuntapuolueet ovat huolehtineet siitä, että niiden vaalirahoitus on turvattu äänestäjien taskuista otetulla puoluetuella – joka on tänä vuonna 40 miljoonaa euroa. Jos valtapuolueet uskoisivat asiaansa ja omaan politiikkaansa, ne kutsuisivat haastajat edes vaalien alla saman pöydän ääreen keskustelemaan ja väittelemään. Maan ja maailman asiat ovat sillä tolalla, että vallan tavoittelun sijasta pitäisi pyrkiä löytämään kestäviä ratkaisuja käsillä oleviin ongelmiin.

Muutos nykyiseen menoon tulee varmasti. Miten ja milloin, on vielä epävarmaa. Olisi kaikkien etu, että muutos tapahtuisi mahdollisimman rehellisten ja vapaiden vaalien kautta.

Ei kommentteja: