tiistai 22. syyskuuta 2009

Rakenteellinen korruptio on paljon nähtyä laajempaa

Suomalainen poliittinen korruptio on tullut osittain julki. Rakenteellisen korruption koko laajuudesta ja merkityksestä ei julkista keskustelua ole vielä edes aloitettu.

Yritysten, etujärjestöjen ja – kuten on nähty – myös ns. yleishyödyllisten yhteisöjen rahoitus on taannut jo pitkään valtapuolueiden ehdokkaiden menestyksen eri vaaleissa.

Lisäksi eduskuntapuolueet voivat käyttää toimintaansa veronmaksajilta kerättyä puoluetukea, jota ne saavat kuluvana vuonna jokaisena arkipäivänä n. 170 000 euroa. Mitä se on, ellei rakenteellista korruptiota, kun samalla uudet yrittäjät suljetaan rahoituksen ulkopuolelle? Nykyiset eduskuntapuolueet pyrkivät kaiken lisäksi tekemään eduskunnasta suljetun seuran muuttamalla vaalilakia siten, että käyttöön otetaan valtakunnallinen äänikynnys.

Oma herkkä lukunsa rakenteellisessa korruptiossa on median asema. Politiikassa elintärkeä media-aika ja –tila ovat mitä suurimmassa määrin rahan arvoisia. Niitä voi ostaa rahalla, mutta paljon suurempi osuus politiikan ja sen tekijöiden esillä olosta tapahtuu maksutta. On siis erittäin merkityksellistä, miten media jakaa aikansa ja tilansa puolueille ja politiikan tekijöille.

Puoluelaki velvoittaa valtion määräysvallassa olevia tahoja kohtelemaan kaikkia puolueita – ei siis vain eduskuntapuolueita – tasavertaisesti. Määräys ei ole käytännössä toteutunut. Siitä, miten yksityiset viestimet kohtelevat puolueita, ei ole mitään lakia.

On syytä kysyä, pitäisikö erityisesti sähköistä mediaa velvoittaa antamaan jokin määrätty tila kaikille puoluerekisterissä oleville puolueille. Jos kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia halutaan parantaa ja pyritään aidosti vapaisiin vaaleihin, on tehtävä suuria muutoksia puolueiden nykyiseen kohteluun.

Esimerkkejäkin puolueiden toisenlaisesta kohtelusta löytyy. Tanskassa kaikki rekisteröidyt puolueet saavat vuosittain määrätyn määrän tv-aikaa. Britanniassa posti kuljettaa vaalimateriaalin veloituksetta ja Ruotsissa puoluetukea maksetaan myös parlamentin ulkopuolella oleville puolueille.

On myös olemassa yksi varma ja helppo tapa parantaa demokratian tilaa. Se on sitovien kansanäänestysten käyttöön ottaminen. Ns. edustuksellinen demokratia edustaa nyt lähes kaikkia muita kuin äänestäjiä. Muutos on välttämätön.

Ei kommentteja: