maanantai 6. heinäkuuta 2009

Rakenteellista korruptiota vastaan suoralla demokratialla

Viime aikoina esillä ollut valtapuolueiden rahoitus on vain pieni osa rakenteellisesta korruptiosta.

Rakenteellinen korruptio on niin oleellinen osa suomalaista yhteiskuntaa, että sitä ei yleensä tunnisteta korruptioksi. Muutama esimerkki:

- Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, vaan eduskunnan perustuslakivaliokunta on Suomessa ylin perustuslain tulkitsija. Nykyisen perustuslakivaliokunnan jäsenistä osa on saanut Kehittyvien Maakuntien Suomen vaalirahaa, jota yksi KMS:n vaikuttaja kutsui maksetuksi arvovalintavaikuttamiseksi. Osa perustuslakivaliokunnan jäsenistä ei ole avannut vaalirahoitustaan.

- Suomen perustuslaki kieltää puoluekurin. Silti valtapuolueissa kansanedustajia pakotetaan noudattamaan puoluekuria eli äänestämään vastoin omaa kantaansa jos puoluejohto niin vaatii.

- Puoluetuet jaetaan vain eduskuntapuolueille. Kuluvana vuonna puoluetukien kokonaismäärä on n. 40 miljoonaa euroa. Eduskunnan ulkopuolella olevat puolueet eivät saa puoluetukea.

- Puoluelaki velvoittaa julkisen palvelun laitoksia, mm. Yleisradiota kohtelemaan kaikkia puolueita tasapuolisesti. Viime vuosina Yle on ottanut kannan, jonka mukaan puoluelain mahdollistama ”ohjelmallisten näkökohtien huomioiminen” mahdollistaa sen, että eduskunnan ulkopuolella olevia puolueita ei päästetä ollenkaan samoihin vaalikeskusteluihin eduskuntapuolueiden kanssa. Tätä Ylen tulkintaa oikeuskansleri pitää puoluelain mukaisena.

- Julkisuus on rahan arvoista. Suurten tiedotusvälineiden antama julkisuus on verrattavissa rahalliseen tukeen. Puolueiden kohtelu suurimmissa tiedotusvälineissä on äärimmäisen epätasa-arvoista. Esim. maan suurin lehti esitteli äskettäin pidettyjen EU-vaalien alla vain eduskuntapuolueiden ohjelmatavoitteita. Eduskunnan ulkopuolisten puolueiden tavoitteista vaiettiin kokonaan. Kun valtakunnallisia puoluekannatusmittauksia tehdään, eduskunnan ulkopuolisia puolueita ei edes mainita nimeltä. Ne ovat ryhmä ”muut”.

Jotta olisi aitoa demokratiaa, siis kansanvaltaa, tarvitaan avointa julkista keskustelua. Kumpaakaan ei Suomessa ole.

Eduskunnan tulisi toteuttaa kansalaisten tahtoa, mutta nykyinen ns. edustuksellinen demokratia on tullut kansanvallan tilalle. Tämä näkyy mm. siinä, että eduskunta on hyväksynyt EU:n perustuslain kahteen kertaan vaikka kansalaisten enemmistö ei sitä olisi hyväksynyt ja olisi halunnut asiasta kansanäänestyksen.

Edustuksellisen demokratian rappio ja laaja rakenteellinen korruptio huutavat vaihtoehtoa. Suoraa demokratiaa on lisättävä. On otettava käyttöön sitovat kunnalliset ja valtakunnalliset kansanäänestykset. Tarvittava poliittinen suunnan muutos tarvitsee nähtävästi myös uudet tekijät. Muutoksen tekeminen jää siis äänestäjille.

Ei kommentteja: