maanantai 1. kesäkuuta 2009

EU on talouskriisissä ongelma eikä ratkaisu

Maailmanlaajuinen talouskriisi on myös talousjärjestelmän kriisi. Yksi keskeisiä tekijöitä kriisin taustalla on pääomien liikuttelun vapaus, joka on tehnyt ennennäkemättömän keinottelun mahdolliseksi. Joidenkin keinottelijoiden valtavien voittojen kääntöpuolella ovat valtavat tappiot, jotka lankeavat tavallisten kansalaisten – veronmaksajien – maksettaviksi.

Keinottelutalous on tehty mahdolliseksi poliittisin päätöksin. EU:n perussopimuksiin on kirjattu, että ”jäsenmaat eivät saa puuttua pääomien liikkeisiin”. Näin EU suosii keinottelua samalla kun se kieltää jäsenmaita suosimasta paikallista taloutta tai työllisyyttä.

EU:n tärkeimpiä taustavoimia ovat sen suurten jäsenmaiden lisäksi suuryritykset. Ne ovat hyötyneet unionin valtaa ja pääomia keskittävästä politiikasta, joka on lisännyt eriarvoisuutta ja köyhyyttä. EU:n politiikan häviäjiä ovat ihmisten enemmistön lisäksi demokratia ja ympäristö.

Kansainvälisten kriisien ratkaisemiseen tarvitaan enemmän kansainvälistä yhteistyötä. Sitä voi kuitenkin tehdä vain sellainen maa, jolla on päätösvalta omiin asioihinsa. EU on tässäkin ongelma eikä ratkaisu. Olisi jo korkea aika avata avoin julkinen keskustelu Suomen tulevaisuuden vaihtoehdoista.

Itsenäisyyspuolue esittää – toisin kuin mikään eduskuntapuolueista – selkeän vaihtoehdon EU-jäsenyydelle: Erotaan EU:sta ja rakennetaan Suomesta oikeudenmukainen ja hyvin voiva yhteiskunta, joka on sotilasliittojen ulkopuolella.

Ei kommentteja: