keskiviikko 1. maaliskuuta 2017

Itsenäisyyspuolue kuntavaaleihin 24 kunnassa

Itsenäisyyspuolue (IPU) asettaa kuntavaaliehdokkaita 24 kuntaan. Ehdokkaita ei juuri voitu etsiä ennen kuin puolue oli puoluerekisterissä n. kuukausi sitten. Siihen nähden ehdokasmäärä n. 50 on kohtuullisen hyvä.

IPU:n 12-kohtainen kuntavaaliohjelma korostaa inhimillisyyttä ja lähidemokratiaa. IPU:n mielestä hyvien sosiaali- ja terveydenhoidon palvelujen tulee olla kaikkien saatavilla maksukyvystä, iästä tai asuinpaikasta riippumatta. IPU katsoo, että maan hallituksen kaavailema sote-uudistus uhkaa käytännössä romuttaa julkisen terveydenhoidon. Näin laaja uudistus pitää toteuttaa kokeilujen kautta ja siten, että palvelujen laatu ja saatavuus ei heikkene entisestään.

Haastajapuolueiden toimintamahdollisuudet Suomessa suhteessa eduskunnassa oleviin ovat vaikeat. Eduskunnassa olevat puolueet saavat toimintaansa joka päivä yhteensä yli 100 000 euroa julkisia varoja. Haastajapuolueet 0,00 euroa. Tämä on yksi syy siihen, että eduskuntaan ja kuntiin on muodostunut valtapuolueiden kartelli.

Muutos on kuitenkin tulossa. Sosiaalinen media tarjoaa rahattomillekin vaikutuskanavan ja murtaa tiedonvälityksen tukoksia. Kansalaisten epäluottamus valtapuolueisiin on jatkuvassa kasvussa.

Äänestäjä voi kysyä itseltään, onko minun puolueeni ollut uskollinen asioille, joita pidän tärkeinä. Valtapuolueiden edustajat pelottelevat äänten menevän hukkaan, jos äänestää puoluetta, jolla on vain vähän ehdokkaita. Ääni menee kuitenkin hukkaan vain silloin, jos äänestää omia tavoitteitaan vastaan.

Ei kommentteja: