keskiviikko 1. heinäkuuta 2015

Ydinvoiman rakentamisen aika on ohi

Pyhäjoelle suunniteltu ydinvoimala jäänee rakentamatta. Niin on hyvä. Ydinvoima on menneisyyteen kuuluva energian tuotantomuoto.

Ydinvoima on syytä hylätä kolmesta syystä. Se on kallista, tarpeetonta ja vaarallista. Kun kaikki kustannukset – myös uraanin louhinnan ympäristövaikutukset, jäteongelmat ja katastrofiriskit - huomioidaan, ydinvoima on kallein energiantuotannon muoto. Se on tarpeetonta, koska sähköä voidaan tuottaa uusiutuvilla energialähteillä. Ydinvoiman erikoisuus on katastrofaalisen onnettomuuden riski, jonka takia vakuutusyhtiöt eivät anna ydinvoimaloille vakuutuksia.

Olkiluotoon rakenteilla oleva, Intiassa Suomen routaiseen maahan suunniteltu ydinvoimala on yksi teollisuushistorian suurimpia ja kalleimpia virheitä. Laitos jää hölmöläisyyden muistomerkiksi. Eniten hyötyä siitä on, mikäli sitä ei oteta käyttöön.

Ydinvoiman rakentamisen aika on ohi. Nyt pitää satsata uusiutuviin energialähteisiin. Sähkön tuotannossa – myös Suomessa - aurinko- ja tuulivoimassa on valtavat mahdollisuudet. Niiden ongelmaa, jaksottaista saatavuutta, voidaan tasata sähkön varastoinnilla ja ns. älykkäillä sähköverkoilla.

Sähkön pientuotantoa pitää helpottaa ja taata sen pääsy sähköverkkoon kohtuullisella korvauksella. Ja tuottajan on oltava saamapuolella, ei maksajana.

Energiajärjestelmän uudistaminen uusiutuviin perustuvaksi vaatii poliittista tahtoa ja päätöksiä. Olisi kiva yllätys, jos niitä löytyisi uudelta hallitukselta.

Ei kommentteja: