torstai 12. maaliskuuta 2015

IPU:n nousu eduskuntaan on käsillä

Itsenäisyyspuolueella on kaikissa 12 vaalipiirissä hyvät ehdokaslistat ja yhteensä 151 ehdokasta. Se on kaikista puolueista seitsemänneksi eniten. On saavutettu puoli voittoa matkalla eduskuntapuolueeksi. Toinen puoli vielä tarvitaan. Tarvitaan ehdokkaiden ja IPU:n tavoitteiden riittävä tunnetuksi tekeminen.

Suomen nykytila suorastaan huutaa vaihtoehtoa ja politiikan suunnan muuttamista. Tyytymättömyys harjoitettuun politiikkaan on hyvin suurta. Vaalit ovat tilaisuus suunnanmuutoksen aloittamiseen.

IPU:lla on erinomainen ohjelma. Se vastaa nykyisiin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja turvallisuuspoliittisiin ongelmiin.

IPU nousee eduskuntaan, kun todellisen vaihtoehdon kysyntä ja tarjonta kohtaavat riittävästi. Jotta näin käy, on IPU:n ehdokkaiden ja muiden vaalityön tekijöiden tehtävä työ itse. Se tarkoittaa mahdollisimman monen äänestäjän kohtaamista sekä kasvokkain että nettimaailmassa.

Tuoreessa kyselyssä 43 prosenttia vastaajista ei kannattanut mitään puoluetta. Poliittisesti kodittomien joukko on IPU:lle suuri mahdollisuus.

Meidän on IPU:ssa keskityttävä olennaiseen: oman viestin kertomiseen ja kirkastamiseen

Nykyisille vallanpitäjille IPU:n nousu eduskuntaan on kauhistus. Se tulee tarkoittamaan sitä, että itsenäisyysvaihtoehtoa ei voida enää vaieta julkisuudessa. IPU:n tulo eduskuntaan ja julkisuuteen on suurin muutos, mitä vaaleissa nyt voi tapahtua.

Vaaleissa on kyse myös siitä, nousevatko suomalaiset viimein tulokselliseen vastarintaan jo pitkään jatkunutta leikkauspolitiikkaa ja eriarvoistamista vastaan.

IPU:n pitkään esittämiä tavoitteita lainataan jo muidenkin puolueiden vaalipuheisiin ja hyvä niin. Tällaisia ovat alle 1000 euron kuukausitulojen verovapaus, perustulo, alv-velvollisuuden alarajan nostaminen ja perustuslakituomioistuimen perustaminen.

IPU:n laajassa ohjelmassa on monia muitakin käytännön esityksiä, joilla oikeudenmukaisuutta ja kaikkien pärjäämistä voidaan edistää. IPU esittää mm. eläkekattoa, pääomatuloille ja palkkatuloille samaa veroprogressiota, työn sivukulujen tilalle toiminnan jalostusarvon perusteella perittävää maksua, vakauttamislainoja valtion toimesta velkaongelmaisille ja vakuutuskorvausten maksamispäätösten siirtämistä riitatilanteissa vakuutusyhtiöistä riippumattomalle ratkaisuelimelle.

Suomen suunnan ja yhteiskunnallisen kehityksen muuttaminen kestävämmäksi vaatii kuitenkin jotakin todella perustavaa. IPU:n vaaliohjelman otsikko ”Omalla rahalla tulevaisuuteen” on huolella valittu. Oma raha tarjoaa tien ulos nykyisestä umpikujasta. Oman rahan ja päätösvallan palauttaminen on välttämätöntä Suomen tulevaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta.

Oma raha ja itsenäinen päätösvalta antavat mahdollisuuden omaan talouspolitiikkaan – myös työllisyyden parantamiseen - ja omaehtoiseen yhteiskuntapolitiikkaan. EU-Suomi on kuin lastu laineilla. EU-Suomessa ei ole mitään näkymää oikeudenmukaisuuden tai kansanvallan lisäämisestä. Olemme nyt Kreikan tiellä, matkalla todelliseen kurjuuteen.

Elintärkeä on IPU:n vaatimus torjua Nato-jäsenyys ja siirtyä puolueettomuuspolitiikkaan. Tähänkin tarvitaan eroa EU-jäsenyydestä.

Suomi on vajonnut alas, mutta se voi nousta. Nouseminen riippuu suomalaisista itsestään. Itsenäisyyspuolue on tulevissa vaaleissa suunnanmuutoksen kanava.

IPU:n vaalityössä on syytä keskittyä mahdollisuuksiin ongelmien sijasta. Myönteiseen asenteeseen on syytä, sillä IPU:n ohjelmassa on toivon näköala tulevaisuuteen.

Ei kommentteja: