torstai 22. tammikuuta 2015

Vaalit ovat mahdollisuus suunnanmuutoksen aloittamiseen

Jos joku keräisi nimiä adressiin ”Pieleen menee, mutta ei sille mitään voi”, niitä kertyisi paljon. Tuo yleinen ajatus on ymmärrettävä, kun julkisuudessa ei ole avointa keskustelua tulevaisuuden vaihtoehdoista, eikä eduskunnassa ole todellista oppositiota.

Ei näy keskustelua siitä, mitä tarkoittaa Suomen eroaminen eurosta ja EU:sta. Kuitenkin vain tuo tie tekee mahdolliseksi Suomen suunnan muuttamisen. Nyt Suomelle ja suomalaisille on tarjolla lisää sitä, mitä olemme saaneet 1980-luvun lopulta alkaen, jolloin europolitiikkaa ryhdyttiin toteuttamaan.

Omaan rahaan ja itsenäisyyteen siirtyminen antaa avaimet talouden ja yhteiskunnallisen kehityksen ohjaamiseen omista lähtökohdista. Kaiken lisäksi itsenäisyys parantaa Suomen mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön.

Huhtikuun 19. pidettävissä eduskuntavaaleissa on kyse siitä, mihin suuntaan Suomea viedään seuraavina vuosina. Ennen kaikkea vaalit ovat mahdollisuus politiikan suunnan muuttamisen aloittamiseen käytännössä.

Ääni mille tahansa nykyiselle eduskuntapuolueelle on tukea nykyisen EU-johtoisen politiikan jatkamiselle. Viime vaaleissa eduskuntaan valitut puolueet ovat kaikki europuolueita, koska mikään niistä ei aja Suomen eroa eurosta eikä EU:sta.

On hyvä tiedostaa, että äänestämättä jättäminen tukee vallassa olevia.

Kun haluaa tukea Suomen suunnan muuttamista, on syytä äänestää niitä, jotka tuon muutoksen puolesta toimivat ja tulevat toimimaan myös eduskunnassa.

Kun todellinen työttömien määrä on lähes puoli miljoonaa ja maa on monin tavoin alamaissa, kaikki puolueet lupaavat muutosta. On äänestäjien asia arvioida, kuinka uskottavia ovat niiden muutospuheet, jotka ovat päättäneet Suomen asioista viime vuosikymmeninä.

Nuo vielä suuret puolueet ovat vastuussa Suomen itsenäisyyden poisluovuttamisesta, markan laittomasta hävittämisestä, eriarvoisuuden lisääntymisestä, kansallisomaisuuden polkumyynnistä ja hyvinvointiyhteiskunnan alasajosta.

Kansanedustajien ja pääministerin vaihtaminen ei paljon auta, jos politiikka pysyy samana. Ja se tulee mitä ilmeisimmin pysymään samana ensi kevään vaalien jälkeen. Suurin muutos mikä vaaleissa voi tapahtua, on sellaisen puolueen nousu eduskuntaan, joka esittää perustellun vaihtoehdon EU:n johtamalle politiikalle. Itsenäisyyspuolue tekee työtä ollakseen tuo puolue. Kun IPU on eduskunnassa, Suomessa ei enää voida vaieta itsenäisyysvaihtoehdosta.

Vaalit eivät ole veikkaus siitä, kuka pärjää parhaiten. Kannattaa myös miettiä millaisen politiikan hyväksi ääni menee, jos puolueen ehdokkailla on euro- ja nato-kantoja laidasta toiseen. IPU:n ehdokkaat ovat sitoutuneet kannattamaan Suomen eroa eurosta, EU:sta ja Nato-kytkennöistä sekä kansanvallan lisäämistä.

IPU:n tilanne on selvästi parempi kuin aiemmin. Siitä kertoo selvästi kasvanut ehdokasmääräkin. Vielä ehtii mukaan tekemään poliittista historiaa kevään vaaleissa.

Ei kommentteja: