torstai 20. marraskuuta 2014

Poliisien mielenilmaus on vakava viesti

Poliisit järjestivät 19.11.2014 mielenilmauksen Helsingissä, koska poliisin resursseja on säästöjen nimissä karsittu niin paljon, että niillä ei enää kyetä huolehtimaan kansalaisten turvallisuuteen ja omaisuuteen kohdistuvien uhkien torjumisesta.

Poliisit eivät suinkaan ole ainoa ammattiryhmä, jonka toimintaedellytykset uhkaavat romuttua rahoituksen puutteeseen. Sama koskee niin terveydenhoitoa, perusopetusta kuin oikeastaan kaikkia palveluja, joiden tasavertaisen saatavuuden periaate muodosti taakse jääneen hyvinvointiyhteiskunnan perustan.

Poliittisia lupauksia asioiden korjaamiseen on annettu jokaisissa vaaleissa, mutta lupaukset eivät ole toteutuneet. Olemme vieraan valuutan armoilla sellaisessa järjestelmässä, jossa tällaisista lupauksista on mahdotonta pitää kiinni.

Suomessa tarvitaan vakava ja tavoitteellinen kansalaiskeskustelu omiin perustarpeisiimme ja mahdollisuuksiimme liittyen. Arvokeskustelu on välttämätöntä, jotta voimme arvioida, millaisia välineitä tarvitsemme tavoitteiden toteuttamiseen suhdanteista ja poikkeustiloista riippumatta.

Jokaisen kansalaisen perusturvasta huolehtiminen kuuluu sivistysvaltion periaatteisiin. On päästävä eroon sellaisista sopimuksista ja lainsäädännöstä, jotka sallivat, että kansalaisten henki, terveys ja perusoikeudet ovat uhattuina niiden vuoksi. Myös poliisilla on oltava sellaiset resurssit, joilla se pystyy toteuttamaan sille kuuluvat tehtävät.

Ei kommentteja: