torstai 16. lokakuuta 2014

20 vuotta neuvoa-antaneesta EU-äänestyksestä

16.10.1994 oli Suomen suurimpien sanomalehtien etusivulla kokosivun ilmoitus. Siinä oli vauvan kuva ja teksti "Tänään äänestetään Kyllä tulevaisuudelle". Helsingin sanomien pääomistajan järjestämä suurten mediatalojen ilmoitustempaus kruunasi EU-jäsenyyttä ajaneen kampanjan.

Neuvoa-antaneen kansanäänestyksen järjestämisen perusedellytys olisi ollut, että kansalaiset olisivat tienneet, mitä äänestyksen kohteena oleva asia sisältää ja merkitsee. EU-jäsenyyskysymyksen osalta tämä ehto ei toteutunut.

Suomen hallituksen, suurten etujärjestöjen ja suuryritysten harjoittaman propagandan ansiosta suuri osa kansalaisista ei tiennyt, mitä EU-jäsenyys todellisuudessa merkitsee.

Keskustajohtoinen Esko Ahon hallitus lähetti ennen kansanäänestystä jokaiselle äänioikeutetulle tiedotteen Euroopan unionin jäsenyydestä. Siinä annettiin EU:sta ja siihen liittymisen seurauksista tosiasioita vääristelevä ja kaunisteleva kuva. Ahon hallitus käytti valtion varoja ohjatakseen kansalaisten äänestyskäyttäytymistä totuuden vastaisella propagandalla.

Mm. näin kerrottiin Suomen hallituksen tiedotteessa: "EU:n jäsenmaat ovat itsenäisiä ja täysivaltaisia valtioita, jotka ovat vapaaehtoisesti päättäneet eräissä kysymyksissä harjoittaa toimivaltaansa yhteisesti." Tähän on sanottava, että kun valtion itsenäisyydellä tarkoitetaan sitä, että sillä on muista valtioista riippumaton lainsäädäntövalta, siihen nojaava itsenäinen tuomioistuinlaitos ja oma ulkopolitiikka, EU-maat eivät ole itsenäisiä.

Mm. näin jatkoi Ahon hallituksen tiedote: "EU tavoittelee kestävää ja tasapainoista kehitystä. EU haluaa kohottaa kansalaistensa elintasoa ja elämisen laatua.." "...unionin päämääränä on vakauden ja turvallisuuden lisääminen Euroopassa." "Useimmissa tutkimuksissa on arvioitu, että taloudellinen hyvinvointi lisääntyy jäsenyyden oloissa enemmän kuin EU:n ulkopuolella."

Neuvoa-antaneessa EU-kansanäänestyksessä äänestysprosentti oli asian tärkeys huomioiden alhainen, vain 74. Äänestäneistä EU-jäsenyyttä kannatti 56,9 ja vastusti 43,1 prosenttia.

Eduskunta päätti 2/3 enemmistöllä Suomen liittämisestä EU:hun 18.11.1994. EU-liitos on ristiriidassa maamme perustuslaissa määrättyjen Suomen valtiollisen itsenäisyyden ja Suomen kansalle kuuluvan ylimmän vallan kanssa. Perustuslain vastainen päätös oli mahdollinen, koska Suomesta puuttuu puolueista riippumaton perustuslakituomioistuin. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on Suomessa ylin perustuslain tulkitsija. Pukki on siis kaalimaan vartijana.

Suomen asema Euroopan unionin jäsenenä on aivan toinen kuin Suomen valtiojohdon taholta luvattiin v. 1994 ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä EU:hun liittymisestä. Suomi on mm. luopunut omasta rahastaan ilman, että kansalaiset ovat voineet asiaan vaikuttaa kansanäänestyksessä. Lisäksi EU:sta on Lissabonin sopimuksella tullut oikeushenkilö, joka voi solmia kansainvälisiä sopimuksia jäsenvaltioiden puolesta.

Vuoden 1976 jälkeen syntyneet kansalaiset eivät ole voineet kertoa kantaansa EU-jäsenyyteen minkäänlaisessa kansanäänestyksessä. Heilläkin on kuitenkin oikeus vaikuttaa tulevaisuuteensa. Tarvitaan uusi kansanäänestys EU-jäsenyydestä. Sellaisen järjestäminen on eduskunnan käsissä eikä nykyisillä valtapuolueilla ole halua kansanäänestyksiin. Siksi on syytä käyttää eduskuntavaaleja muutoksen aloittamiseen.

On korkea aika saada vaaleissa eduskuntaan puolue, joka haluaa kansalaisille mahdollisuuden äänestää EU-jäsenyydestä ja joka kertoo miksi on itsenäisyys ja puolueettomuus on Suomelle nykyistä alamaisuutta ja sotilasliittokehitystä parempi. Tähän Itsenäisyyspuolue on valmis.

http://ipu.fi/tietoja-2/eu-jasenyys-ja-vaihtoehdot/nain-suomi-vietiin-euhun/

Ei kommentteja: