perjantai 4. heinäkuuta 2014

Väärää rahaa liikkeellä

Kouluja käymätön mies voi varastaa tavaravaunusta, mutta jos hän on akateemisesti sivistynyt, hän voi pölliä koko rautatien. Näin sanoi muinoin Theodore Roosevelt.

Tuoreiden uutisten mukaan Suomessa on levitetty väärennettyjä euroseteleitä. Lievimmillään väärän rahan hallussapidosta ja levittämisestä voi selvitä sakoilla. Vakavin maksuvälinerikos on väärennös, jolloin vähimmäisrangaistus on neljä kuukautta ja kovin neljä vuotta vankeutta.

Suomella oli oma raha, markka v. 1998. Suomen perustuslain, hallitusmuodon 72 pykälässä oli lause: ”Suomen rahayksikkö on markka”. Perustuslain muuttaminen yhden eduskunnan aikana olisi vaatinut eduskunnan 5/6 enemmistöpäätöksen.

Perustuslakia ei muutettu tuolloin v. 1998, kun eduskunta päätti yksikertaisella enemmistöllä, että Suomi luopuu markasta ja ottaa käyttöön euron. Eduskunta hyväksyi tulkinnan, jonka mukaan euroon siirtymisestä oli päätetty eduskunnassa jo 18.11.1994. Silloin eduskunta päätti 2/3 enemmistöllä Suomen liittämisestä Euroopan unioniin.

V. 1998 tehtyyn tulkintaan ei vaikuttanut se, että v. 1994 eduskunta liitti EU-jäsenyyspäätökseen ponnen - päätöslauselman - jonka mukaan euron mahdollisesta käyttöönotosta päätetään eduskunnassa myöhemmin erillisen lakiesityksen pohjalta.

Tuota lakiesitystä ei tuotu koskaan eduskuntaan. Markan käytöstä luopumisesta ja euron käyttöönotosta ei ole olemassa Suomessa säädettyä lakia.

Europäätöksen jälkeen hyväksyttiin Suomelle uusi perustuslaki. Siinä ei ole mitään mainintaa Suomessa käytettävästä rahasta.

Tämä kaikki on ollut mahdollista mm. siksi, että ylin perustuslain tulkitsija Suomessa on eduskunta itse, sen perustuslakivaliokunta. Valtapuolueiden edustajat perustuslakivaliokunnassa ovat todenneet, että heidän puolueidensa edustajien toimet eduskunnassa ovat olleet laillisia. Pukki on kaalimaan vartijana, kun maasta puuttuu puolueista riippumaton perustuslakituomioistuin. Muu oikeuslaitos ja laillisuusvalvojat vaikenevat tai myötäilevät vallanpitäjiä.

Europäätöksen aikaan tehtyjen kyselyjen mukaan enemmistö suomalaisista olisi halunnut kansanäänestyksen markasta luopumisesta ja enemmistö olisi myös torjunut euron. Kansanäänestystä ei järjestetty, toisin kuin Ruotsissa ja Tanskassa, joissa kansalaiset äänestivät oman rahan puolesta. Nyt Suomi on Pohjoismaista ainoa omasta rahastaan luopunut euromaa.

Suomessa on liikkeellä vain väärennettyä rahaa. Muutamien setelien väärentäjiä jahdataan ja heidät saatetaan vastaamaan rikoksestaan. Maan laillisen rahan laittomaan hävittämiseen vastuulliset istuvat samaan aikaan korkeimmissa tehtävissä.

Ei kommentteja: