keskiviikko 21. toukokuuta 2014

Haastajapuolueiden vaalitentti YLE:ssa 20.5.2014

http://areena.yle.fi/tv/2242426

Kiitokset YLE:lle keskustelumahdollisuudesta. Äänestäjiä palvelisi vielä paljon paremmin se, että YLE järjestäisi tv-keskusteluja, joissa olisivat sekä vallassa olevat, että haastajapuolueet yhtä aikaa. Jotta keskustelu olisi luontevaa, voitaisiin arpoa kaksi eri ryhmää keskustelemaan. Ja ryhmiä sekoittamalla - eli uudella keskustelulla päästäisiin vielä parempaan selvyyteen siitä, mitä asioita kukin ajaa ja miten nuo asiat kestävät kritiikkiä.

Tällaiseen keskustelumahdollisuuksien kehittämiseen kannustaa myös tämä: Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ETYJ:n vaalitarkkailuelin ODIHR ja Euroopan Neuvoston korruption vastainen toimielin Greco ovat kehottaneet Suomea kohtelemaan vaaleihin osallistuvia puolueita tasavertaisemmin. Kehotus koskee valtion varoista jaettavaa puoluetukea ja julkisen palvelun laitoksena toimivan Yleisradion puolueille tarjoamaa ohjelma-aikaa.

ETYJ/ODIHR:n vaaliarviointivaltuuskunnan raportti 21.7.2011 (s. 18): "Julkisen palvelun tehtävänsä ja elinvoimaisen kansanvallan jatkuvan edistämisen vuoksi Ylen pitäisi kehittää edelleen kaikkien puolueiden oikeudenmukaista ja syrjimätöntä osallistumista vaaleihin antamalla myös pienemmille ja uusille puolueille riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia esittää kantansa. " http://oikeusministerio.fi/material/attachments/om/tiedotteet/fi/2011/6AEVan3cs/ETYJ-raportti.pdf

----------

Samalla mainitsen, että jos et ole saanut minulta vastausta sähköpostiviestiisi, se voi johtua siitä, että kaikki saapuneet postini ovat kadonneet. Ole siis hyvä, ja lähetä uusi viesti antti.pesonen(at)ipu.fi

Ei kommentteja: