sunnuntai 4. toukokuuta 2014

Asiakysymykset vastaan Kataisen perintöprinsessat

Mediaa seuraamalla ei uskoisi, että kuun lopulla maassa käydään vaalit. Asiakysymykset loistavat poissaolollaan. Pyöröovesta palkintovirkaansa poistuvan kokoomuspuheenjohtajan, pääministeri Kataisen paikan täyttämisestä pyritään tekemään näytelmä, johon kansan huomio kohdistuu. Kokoomuksen perintöprinsessojen kisailun seuraaminen on vallanpitäjien kannalta harmittomampaa kuin tekemisten ja tekemättä jättämisten puiminen. Samalla pyritään varmistamaan äänestysprosentin pysyminen sopivan alhaalla.

Kokoomuksen puheenjohtajaehdokkaat kaipaavat suurempia tuloeroja, terveyspalvelujen yksityistämistä ja ”positiivista asennetta” ”synkistelyn ja marisemisen” tilalle. Mitään uutta ei siis ole odotettavissa. Sanomatta jää – totta kai – se, että asenne on helpompi pitää positiivisena silloin, kun kuuluu itse siihen uuteen euroaatelistoon, joka palkitsee omansa aikanaan sopivalla palkintoviralla. Rehellisellä työllä itsensä ja perheensä elättämiseen pyrkivän duunarin, pienyrittäjän tai viljelijän Suomi näyttää kovin toisenlaiselta armon vuonna 2014.

Vaatimus ”synkistelyn ja marisemisen” lopettamisesta on sekin tuttua kokoomusliturgiaa. Menneisyyden virheitä ei saa arvostella, eikä niistä saa yrittää oppia, koska ne ovat hyvin pitkälle kokoomuslähtöisen politiikaan tuloksia. Puolue on johtanut maata käytännössä neljännesvuosisadan, ja jäljet näkyvät.

Suomen vienti on romahtanut. Yrityksiä ja työpaikkoja toki viedään edelleen. Todellinen työttömyys huitelee yli 400 000:ssa, eikä ulospääsyä ole näkyvissä – muille kuin pääministeri Kataiselle itselleen, joka on kuluttanut suussaan vastuu-sanaa kovin mielellään, ja näyttää nyt siis esimerkkiä nostamalla kytkintä ajattuaan maan nykyiseen jamaan ensin valtiovarainministerinä ja sitten pääministerinä.

Kataisen seuraajaehdokkaat vakuuttelevat kilvan, ettei muutoksia tähänastiseen linjaan ole tulossa. Tästä rehellisyydestä heitä täytyy kiittää. Muutosta tarvitaan kipeästi, ja on suoraselkäistä ilmoittaa, että kokoomus on siihen haluton ja kyvytön.

Paitsi työttömyyttä ja näköalattomuutta, tuloerojen kasvua ja sosiaalisia ongelmia, vanha linja tarkoittaa väistämättä myös EU:n liittovaltion syvenemistä ja vahvistumista, TTIP-sopimuksen myötä heikkenevää demokratiaa ja kuluttajansuojaa, sotkeutumista suurvaltojen ristiriitoihin ja kasvavien ympäristöongelmien sivuuttamista suuryritysten lyhyen tähtäimen etujen vuoksi.

Nämä ovat niitä asiakysymyksiä joista vaalien alla pitäisi keskustella, ja joiden esiin nostamiseeen medialla on paitsi mahdollisuus, myös moraalinen velvollisuus.

Itsenäisyyspuolue ei tyydy pelkästään epäkohtien osoittamiseen, vaan tarjoaa myös omia ratkaisuvaihtoehtojaan. Omaan kelluvaan rahaan siirtyminen mahdollistaa talouden uudelleenkäynnistämisen ja yhteiskunnallisesti kestävän talouspolitiikan harjoittamisen. Vastuullisesti käytetty suoran keskuspankkirahoituksen mahdollisuus avaa tien mm. uusiutuvan kotimaisen energian tuotantoon, joka työllistää ja vähentää riippuvuuttamme tuontienergiasta. TTIP-sopimus ei ensisijaisesti poista kaupan esteitä (jotka ovat jo tällä hetkellä olemattomia), vaan siirtää päätösvaltaa demokraattiselta järjestelmältä yhtiöille, minkä vuoksi se on yksiselitteisesti torjuttava.

Itsenäisyyspuolue tarjoaa selkeän vaihtoehdon niille äänestäjille, jotka haluavat pysyä kaikkien sotilasliittojen ulkopuolella. Äänestäjän kuluttajansuoja ei tässä suhteessa ole useimpien puolueiden suhteen kunnossa.

Ei kommentteja: