maanantai 28. huhtikuuta 2014

EU-Suomi – Uuden Hölmölän top 10

Suomessa on tehty vain oikeita ja hyviä poliittisia ratkaisuja. Näin on, jos on uskominen niitä, jotka ovat päätöksiä parin menneen vuosikymmen aikana tehneet. Usein kyseessä on ollut niin sanottu ainoa vaihtoehto. Avointa julkista keskustelua vaihtoehdoista ei juuri ole ollut. Tuloksena on aito hölmöläistarina, joka ei naurata. Seuraava lista Suomen tiestä Uudeksi Hölmöläksi on puutteellinen, mutta suuntaa antava.

1. EU-jäsenyys, joka merkitsi luopumista omasta itsenäisestä lainsäädäntövallasta niiltä osin kuin EU päättää asioista. EU on suurten jäsenmaiden ja suuryritysten johtama harvainvalta ja suurvaltahanke. Maksamme yhä enemmän siitä, että EU tuhoaa yhteiskuntaamme. Päätösvallan siirtäminen Suomesta EU:lle jatkuu yhä.

2. Euron käyttöönotto ja luopuminen omasta rahasta ja talouspolitiikasta. Seurauksena se, ettei talouden kehitykseen voida vaikuttaa kotimaisin päätöksin. Itsenäinen Suomi pärjäisi omalla rahalla ja keskuspankilla ilman ulkomaista velkaa.

3. Eriarvoisuutta kasvattava politiikka vastoin kansalaisten enemmistön tahtoa. Seurauksena rikkaiden rikastuminen ja köyhien köyhtyminen. Äärimmäinen ahneus hyväveliverkostojen tukemana ja leipäjonojen syntyminen. Näkyvissä yhteiskunnallinen törmäys.

4. Peruspalvelujen yksityistäminen EU:n ohjaamalla tavalla. Seurauksena kansalaisten eriarvoistuminen ja palvelujen heikkeneminen.

5. Velkakriisin hyväuskoiseksi maksumieheksi ryhtyminen. Hyvinvointipalveluja on leikattu, veroja korotettu ja loppuakin valtion omaisuutta myyty, jotta voitiin rahoittaa saksalaisten ja ranskalaisten pankkien pelastamista Kreikan ja euron kriisistä.

6. Puolueettomuuspolitiikan hylkääminen ja sotilaallinen liittoutuminen. Sotilaallisella liittoutumisella hankitaan kuviteltua turvaa olematonta uhkaa vastaan. Suomi on sitoutunut EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. EU-Suomi joutuu mukaan kaikkiin EU:n sotiin ja kriiseihin. Suomi ei voi olla uhka Venäjälle, mutta sellainen mahdollisuus, että Suomea käytettäisiin joskus Venäjää vastaan, on uhka, jota Venäjä ei hyväksy. Mikään suurvalta ei hyväksy sen pienten naapurien käyttämistä itseään vastaan. Nato-jäsenyys sinetöisi Suomen turvallisuuspolitiikan konkurssin.

7. Kansallisomaisuuden polkumyynti suurelta osin ulkomaisille sijoittajille. Esim. Kemira Agron myynnistä valtio sai n. 200 miljoonaa euroa v. 2007. Myydyn omaisuuden arvo on tuhansia miljoonia euroja. Kaupassa meni myös yksi maailman puhtaimmista fosfaattiesiintymistä. Fosforilannoitteen raaka-aineena käytetyn fosfaatin maailmassa tunnetut varannot loppuvat lähivuosikymmeninä. Kyseisen Kemira-myynnin norjalaisyhtiölle hoitanut konsultti palkittiin miljoonan euron onnistumispalkkiolla.

8. Ydinvoiman lisärakentaminen vastoin kansalaismielipidettä. Monet länsimaat luopuvat ydinvoiman käytöstä. Suomessa rakennetaan lisää. Samalla laiminlyödään uusiutuvaan energiaan perustuvan energiajärjestelmän rakentaminen. Tämä valtava ajankohtainen mahdollisuus toisi paljon työtä, lisäisi omavaraisuutta sekä huoltovarmuutta ja olisi tulevien sukupolvien kannalta kestävä ratkaisu.

9. Viennin varaan jättäytyminen. Kokonaisia tuotannonaloja on ajettu alas ja niiden tuotanto siirretty halpamaihin. Kotimarkkinatuotannon osuus kokonaistuotannosta on romahtanut 1980-luvun lopun n. 45 prosentista alle kymmeneen prosenttiin. Viennin veto on hiipunut mm. kalliin euron takia. Nyt tuonti on vientiä suurempi. Ilman omaa talouspolitiikkaa ja rahaa Suomella ei ole juuri välineitä korjata asiaa.

10. Eläkevarojen sijoittaminen Hedge-rahastoihin ja muihin korkean riskin sijoituksiin yhä enemmän Suomen ulkopuolelle. Vaarana on eläkerahastojen katoaminen savuna ilmaan.

Ei kommentteja: