perjantai 19. huhtikuuta 2013

Kansalaisaloitteiden suurin merkitys on eduskunnan ulkopuolella

Eduskunnan puhemiesneuvosto on antanut suosituksensa siitä, miten kansalaisaloitteita eduskunnassa tullaan käsittelemään. Koska kyseessä ovat suositukset, voivat aloitteita käsittelevät valiokunnat käytännössä toimia miten tahtovat. Ne voivat halutessaan haudata aloitteet.

Perustuslain muutoksen myötä mahdolliseksi tullut kansalaisaloitteen tekeminen on Suomen oloissa merkittävä uudistus. Kansalaisaloitteen suurin merkitys näyttää olevan eduskunnan ulkopuolella.

Demokratia, kansanvalta syntyy keskustelusta ja Suomi on keskustelun kehitysmaa. Kansanvallan kehittämisen kannalta kansalaisaloite on askel eteenpäin, koska se pakottaa keskusteluun ja kannanottoihin niin kansalaiset kuin kansanedustajat. Merkittävää kannatusta saavat kansalaisaloitteet tuovat niissä esitetyt asiat pysyvästi yhteiskunnallisen keskustelun asialistalle.

Tavoitteena tulee olla aito suoran kansanvallan toteuttaminen siten, että kansalaisaloitteet johtavat automaattisesti sitoviin kansanäänestyksiin. Näin kansalaisten todellinen tahto kussakin kysymyksessä saadaan selville.

Nyt eduskunta joutuu ottamaan kantaa kansalaisaloitteeseen, kun sen taakse on puolen vuoden aikana koottu vähintään 50 000 kansalaisen allekirjoitukset.

Kuten loukkaus häpäisee vain sen esittäjän, häpäisee kansalaisaloitteiden sivuuttaminen vain eduskunnan itsensä.

Ei kommentteja: