torstai 4. lokakuuta 2012

Harmaan talouden mätäpaise on Kataisen hallituksen sisällä

Kokoomus ja RKP ovat estäneet tehokkaat toimet harmaan talouden kitkemiseksi. Tämän todistaa IPU-lehden käyttöön toimitettu muistio. Kyseessä on kevään 2011 hallitusneuvottelujen ”Harmaan talouden alatyöryhmän” pohjapaperi, johon on kirjattu työryhmän neuvotteluasetelma 25.5.2011.

Työryhmässä oli edustus kaikista nykyisistä hallituspuolueista ja sen puheenjohtajana toimi Sdp:n Jukka Gustafsson. Työryhmälle tehdyt esitykset pohjautuivat eduskunnan tarkastusvaliokunnan näkemyksiin. Ennen eduskuntavaaleja kaikki puolueet pitivät esityksiä tarpeellisina.

Muistio osoittaa, että nykyisistä hallituspuolueista muut kuin Kokoomus ja RKP tukivat harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumista sekä avoimuuden lisäämistä sijoitustoiminnassa. Kokoomus ja RKP vaativat monien keskeisen tärkeiden esitysten poistamista tai niiden vesittämistä.

Kyseinen muistio puhuu selvääkin selvempää kieltä siitä, keiden etua Kokoomus ja RKP puolueina perimmiltään ajavat. Kyse on veronkierron laillistamisesta ja harmaan talouden suosimisesta. Näemme, että harmaan talouden mätäpaise on Kataisen hallituksen sisällä.

Poistettuja tai vesitettyjä esityksiä on muistiossa parikymmentä. Esimerkkinä mainittakoon, että RKP vaati poistettavaksi esitystä, jonka mukaan ”Viranomaisten väliset tiedonvaihdon esteet puretaan ja viranomaisrekisterit saatetaan kaikkien harmaan talouden torjuntaviranomaisten käyttöön”. Kokoomus vaati poistettavaksi lausetta ”Vahvistetaan työsuojeluviranomaisten oikeutta tarkastaa se, että palkkaus on työpaikka koskevan työehtosopimuksen mukainen”.

Työryhmän pohjaesityksen mukaan ”Suomalaispankkeja, jotka hallinnoivat hallintorekisteröityjä tilejä, velvoitetaan selvittämään sijoittajien todellinen henkilöllisyys”. Tämän Kokoomus ja RKP vaativat poistettavaksi.

Jäljet johtavat sylttytehtaalle. Rahoituskonserni-Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos on toiminut RKP:n neuvonantajana. Wahlroos on myös tukenut Kokoomuksen vaalikampanjoita suurilla summilla. Ne tuet Kokoomus lienee nyt maksanut takaisin estämällä puuttumisen keinottelijoiden veronkiertoon.

Valtio menettää eduskunnan tarkastusvaliokunnan arvion mukaan harmaan talouden vuoksi useiden miljardien eurojen verotulot vuodessa. Kokoomuksen ja RKP:n toimet hallitusneuvotteluissa merkitsivät sitä, että valtiolta jää saamatta vuosittain ainakin satoja miljoonia euroja verotuloja talousrikollisilta ja muilta veronkiertäjiltä.

Tämä lienee Kokoomuksen ja pääministerin mainostamaa vastuullista politiikkaa.

Kyseinen muistio löytyy lukukelpoisena ainakin täältä uutisen lopusta http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=5201

Ei kommentteja: