sunnuntai 9. syyskuuta 2012

Sinulle joka harkitset ehdokkuutta kunnallisvaaleissa

Kunnallisvaalien ehdokaslistat on jätettävä kuntien keskusvaalilautakunnille tiistaina 18.9. Vielä siis ehtii ehdokkaaksi.

Mutta kannattaako se? Mitä hyötyä ehdokkaaksi lähtemisestä on Sinulle tai muille?

Itsenäisyyspuolueen ehdokkaaksi lähtevä antaa kasvot muutosvaatimukselle. IPU haluaa rakentaa sellaista Suomea, jossa kaikkien pärjääminen on tärkeää.

Muutoksia tarvitaan Suomessa monella tasolla. Ongelmat ovat yhteydessä toisiinsa. Niin myös ratkaisut. EU:n ohjaama politiikka on kuntien rahapulan ja peruspalvelujen ongelmien taustalla. Kunnallisvaaleissa on ensi sijassa kyse siitä, miten huolehditaan terveydenhoidosta, sosiaalipalveluista, koulutuksesta ja muista tärkeistä palveluista, joiden järjestäminen on kuntien vastuulla.

Kuntiin tarvitaan päättäjiä, jotka haluavat ja uskaltavat puolustaa heikommassa asemassa olevia. Halu ja kyky toimia oman järkensä ja tuntonsa mukaan ovat tärkeitä. Sellaisista päättäjistä on hyötyä paremman tulevaisuuden rakentamisessa.

Entä jos arvelen, että en tule valituksi? Ensinnäkin vaalitulosta ei voi tietää varmasti etukäteen. Mutta vaikka äänimäärä ei riittäisi valituksi tulemiseen, tehty työ ei mene hukkaan. Se on pohjana tulevalle. Ehdokkaan ja Itsenäisyyspuolueen esilläolo on jo sinänsä tärkeää. Ja sen tekevät mahdolliseksi ehdokkaat, jotka laittavat itsensä likoon. IPU pitää nostaa merkittäväksi tekijäksi suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Jokainen ehdokas on mukana tässä työssä. Siitä voi olla ylpeä myöhemminkin.

Mitä ehdokkaaksi lähtevän pitää tehdä? Ehdokkaan suostumuslomake pitää täyttää että voi olla ehdokkaana. Muuta pakollista ei ole. Hyvä on toimittaa valokuva osoitteeseen info@ipu.fi Toki ehdokkaan on hyvä tehdä vaalityötä. Mitä paremmin äänestäjät ehdokkaan tuntevat, sen parempi.

Jos Sinulla on kysyttävää vaaliasioista, ota yhteyttä info@ipu.fi tai p. 0400-570 011.

Itsenäisyyspuolueen kunnallisvaaliohjelma löytyy täältä http://ipu.fi/itsenaisyyspuolueen-kunnallisvaaliohjelma-v-2011/

Ei kommentteja: