tiistai 17. heinäkuuta 2012

Joku vei kansan vallan

Eduskunta hyväksyi 18. heinäkuuta 1917 valtalain ja julistautui korkeimman vallan haltijaksi Suomessa. Näin 18.7. olisi saattanut olla oikeampi päivä itsenäisyyspäiväksi kuin 6. joulukuuta, jolloin eduskunta hyväksyi itsenäisyysjulistuksen v. 1917. Juhlintaa ajatellen säätkin ovat yleensä suosiollisempia heinäkuussa kuin joulukuussa.

Muutamina vuosina vietettiin kansanvallan päivää 17. heinäkuuta. Tuona päivänä v. 1919 hyväksyttiin itsenäistyneelle Suomelle perustuslaki, jonka mukaan ylin valta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Mikä onkaan tilanne EU-Suomessa itsenäisyyden ja kansanvallan suhteen? Virallinen totuus on, että Suomi on edelleen itsenäinen ja demokraattinen. Käsitteet pitää määritellä, jotta asioita voidaan käsittää ja voidaan käydä keskustelua. Valtiollinen itsenäisyys on yleensä määritelty niin, että siihen kuuluu muista valtioista riippumaton lainsäädäntövalta, tuohon lainsäädäntöön nojaava itsenäinen tuomioistuinlaitos ja oma ulkopolitiikka. Tämän määritelmän mukaan EU-Suomi ei ole itsenäinen valtio.

Ylin valta Suomessa kuuluu perustuslakimme mukaan kansalle. Suomen kansa on yhtä kuin Suomessa asuvat Suomen kansalaiset. Perustuslain määräys, jonka mukaan eduskunta edustaa Suomen kansaa, tarkoittaa sitä, että eduskunnalla ei ole oikeutta luovuttaa Suomen kansalle kuuluvaa valtaa millekään kolmannelle osapuolelle. Ei myöskään pois maasta. Kun "kansa" ymmärretään koskevaksi nykyisten suomalaisten lisäksi myös menneitä ja tulevia sukupolvia, on vallan kuuluminen kansalle luovuttamaton oikeus.

Jokainen ajatteleva ihminen näkee, että ylin valta on yhä useammissa asioissa siirretty Euroopan unionin elimille. Miten on mahdollista, että näin on tehty, tulee myöhemmin selvitettäväksi. Jonkinlainen totuuskomissio lienee tarpeen perustaa.

Kansanvallan, demokratian perään on nyt syytä kysyä. Mitä sillä tarkoitetaan? Kun kansanvallalla tarkoitetaan sitä, että kansalaisten enemmistön tahto muovautuu poliittisiksi päätöksiksi, pitää tuota tahtoa sekä kysyä että kunnioittaa. Demokratia syntyy keskustelusta. Tarvitaan siis avointa julkista keskustelua tulevaisuuden vaihtoehdoista. Kun edustuksellinen demokratia on rappeutunut ja korruptoitunut, tarvitaan suoraa demokratiaa. Siis sitovia kansanäänestyksiä.

EU-jäsenyys on merkinnyt luopumista valtiollisesta itsenäisyydestä ja kansanvallasta. Ylintä valtaa käyttävät monissa asioissa ylikansalliset elimet, joita ei ole valittu vaaleilla ja joiden toimia ohjaavat suurten EU-maiden ja suuryritysten edut. Näin ei voi pitkään jatkua.

Nyt on medialla mahdollisuus tehdä suuri palvelus tulevaisuudelle avaamalla vihdoin portit keskustelulle harjoitettavan politiikan vaihtoehdoista. Keskustelua ei tarvitse pelätä, jos luotetaan omaan asiaan.

Kansanvallan ja maamme itsenäisyyden palauttaminen on kansan itsensä käsissä.

Ei kommentteja: