perjantai 20. huhtikuuta 2012

Rakenteellinen korruptio selittää Suomen nykytilan

Transparency International on Berliinssä toimiva
kansainvälisten liikeyritysten omistama järjestö. Se listaa
maailman maat järjestykseen niissä olevan korruption
perusteella.

Suomi on ollut vähiten korruptoituneiden maiden joukossa.
Usein jopa ykkösenä. Kuten muissakin mittauksissa, mittauksen
tulos riippuu tässäkin tapauksessa siitä, mitä mitataan ja
miten.

Kansainvälisten yritysten kannalta haitallista korruptiota on
se, mikä haittaa liiketoimintaa. Sellaista on vaikkapa
virkamiesten lahjominen. Se aiheuttaa kustannuksia. Sen sijaan
rakenteellinen korruptio voi olla jopa hyödyksi liiketoimille.
Rakenteellista korruptiota on lakien ja säädösten venyttäminen
joidenkin eduksi tai vallan, asemien ja julkisten varojen
jakaminen esim. poliittisin perustein.

Transparencyn korruptiomittaus ei tunnista rakenteellista
korruptiota. Suomen lakikaan ei sitä kiellä. Rakenteellinen
korruptio on siis ainakin suurelta osin laillista.

Suomen poliittinen järjestelmä on rakenteellisen korruption
läpitunkema. Valtapuolueiden käytössä ovat puoluetuki,
puoluekuri ja poliittiset virkanimitykset. Kuvaa täydentää
julkisten varojen jakaminen valtapuolueiden järjestöille ja
median hallinta. Se on tarkoittanut, että avointa julkista
keskustelua ei ole käyty niistä asioista, jotka ovat
vallanpitäjille kiusallisimpia.

1970-luvun alussa luotua, verovaroista maksettavaa
puoluetukea perusteltiin sillä, että sen piti tehdä puolueet
riippumattomiksi elinkeinoelämästä. Näemme nyt, että
elinkeinoelämän järjestöt ja yritykset rahoittavat
valtapuolueita merkittävästi. Kansanedustajien lukumäärän
mukaan maksettava, nyt noin 40 miljoonan euron vuotuinen
puoluetuki on kylläkin tehnyt valtapuolueet riippumattomiksi
kansalaisista. Jopa omista jäsenistään. Valtapuolueet voivat
ostaa äänet vaaleissa äänestäjien maksamilla verorahoilla.
Tätä helpottaa, että samat puolueet hallitsevat suurta osaa
mediasta.

Puoluekuri on vielä varmistamassa, että valitut edustajat
varmasti toimivat kuten hyväveliverkostot haluavat. Vaikka
Suomen perustuslain 29 § selkeästi kieltää puoluekurin,
valtapuolueet määräävät yleisesti miten kansalaisten vaaleissa
valitseman edustajan on eduskunnassa äänestettävä.
Uutiskynnyksen ylittää äänestys, jossa kansanedustaja voi
äänestää miten haluaa.

Rakenteellinen korruptio selittää Suomen nykytilan. Se
selittää, miksi on tehty ja tehdään kansalaisten enemmistön
tahdon vastaisia päätöksiä ja miten on mahdollista, että
sellaisia voidaan tehdä.

Kansalaisten enemmistön tahdon vastaisista päätöksistä
esimerkiksi käy kolme asiakokonaisuutta. Eriarvoisuutta
lisäävä politiikka, vallan siirtäminen Suomesta EU:lle ja
Suomen sitominen sotilaalliseen liittoutumiseen EU:n ja
Naton kautta.

Kansalaisten tahto ei ratkaise poliittisten päätösten
sisältöä, koska vallanpitäjät samaistuvat enemmän
taloudelliseen eliittiin kuin äänestäjiinsä. Kansalaisten
enemmistön tahdon vastaisia päätöksiä on mahdollista tehdä,
koska päättäjät eivät ole riippuvaisia äänestäjistään, vaan
ovat luoneet systeemin, joka voi hallita julkisuutta ja ostaa
äänet vaaleissa.

Tällainen demokratian, kansanvallan rappio kestää aikansa.
On luultavaa ja toivottavaa, että monilla suomalaisilla on
mielikuva toisenlaisesta politiikasta. Aidommasta
demokratiasta, joka pyrkii avoimen julkisen keskustelun
kautta löytämään kestäviä ratkaisuja yhteiskunnallisiin
ongelmiin. Ja joka aidosti kuuntelee kansalaisia. Laillisuuden
lisäksi on kysyttävä mikä on oikein ja mikä väärin. Ja kenen
ehdoilla ja keiden hyväksi päätöksiä tehdään.

Ei kommentteja: