perjantai 13. huhtikuuta 2012

Hölmölä TOP 10

Suomessa on tehty vain oikeita ja hyviä poliittisia
ratkaisuja. Näin on, jos on uskominen niitä, jotka ovat
päätöksiä parin menneen vuosikymmen aikana tehneet. Usein
kyseessä on ollut niin sanottu ainoa vaihtoehto. Avointa
julkista keskustelua vaihtoehdoista ei juuri ole ollut.
Tuloksena on aito hölmöläistarina, joka ei naurata.
Seuraava lista Suomen tiestä Uudeksi Hölmöläksi on
puutteellinen, mutta suuntaa antava.

1. Eläkevarojen sijoittaminen Hedge-rahastoihin ja muihin
korkean riskin sijoituksiin yhä enemmän Suomen
ulkopuolelle. Vaarana on eläkerahastojen katoaminen savuna
ilmaan.

2. Kansallisomaisuuden polkumyynti suurelta osin
ulkomaisille sijoittajille. Esim. Kemira Agron myynnistä
valtio sai n. 200 miljoonaa ? v. 2007. Myydyn omaisuuden
arvo on tuhansia miljoonia euroja. Kaupassa meni myös yksi
maailman puhtaimmista fosfaattiesiintymistä.
Fosforilannoitteen raaka-aineena käytetyn fosfaatin
maailmassa tunnetut varannot loppuvat lähivuosikymmeninä.
Kyseisen Kemira-myynnin norjalaisyhtiölle hoitanut
konsultti palkittiin miljoonan euron onnistumispalkkiolla.
Valtio möi Talvivaaran kaivosalueen yhdellä eurolla. Nyt
valtion omaisuusyhtiö Solidium sijoittaa Talvivaaraan
20 miljoonaa euroa ja saa sillä pienen siivun yhtiöstä.
Kaivosten aiheuttamat ympäristövahingot jäänevät
veronmaksajien maksettaviksi.

3. Viennin varaan jättäytyminen. Kokonaisia tuotannonaloja
on ajettu alas ja niiden tuotanto siirretty halpamaihin.
Kotimarkkinatuotannon osuus kokonaistuotannosta on
romahtanut 1980-luvun lopun n. 45 prosentista alle
kymmeneen prosenttiin. Viennin veto on hiipunut mm.
kalliin euron takia. Nyt tuonti on vientiä suurempi.
Ilman omaa talouspolitiikkaa ja rahaa Suomella ei
ole juuri välineitä korjata asiaa.

4. Velkakriisin hyväuskoiseksi maksumieheksi ryhtyminen.
Hyvinvointipalveluja leikataan, veroja korotetaan ja
Metsähallituksen - siis suomalaisten - maita myydään jotta
voidaan rahoittaa saksalaisten ja ranskalaisten pankkien
pelastamista Kreikan ja euron kriisistä.

5. Ydinvoiman lisärakentaminen vastoin kansalaismielipidettä.
Monet länsimaat luopuvat ydinvoiman käytöstä. Suomessa
rakennetaan lisää. Samalla laiminlyödään uusiutuvaan
energiaan perustuvan energiajärjestelmän rakentaminen. Tämä
valtava ajankohtainen mahdollisuus toisi paljon työtä,
lisäisi omavaraisuutta sekä huoltovarmuutta ja olisi tulevien
sukupolvien kannalta kestävä ratkaisu.

6. Puolueettomuuspolitiikan hylkääminen ja sotilaallinen
liittoutuminen. Sotilaallisella liittoutumisella hankitaan
kuviteltua turvaa olematonta uhkaa vastaan. Suomi on
sitoutunut EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.
EU-Suomi joutuu mukaan kaikkiin EU:n sotiin ja kriiseihin.
Hornet-hävittäjien saattaminen Nato-kelpoisiksi maksaa 1500
miljoonaa euroa. Tällä summalla parannetaan USA:n
viestijärjestelmistä riippuvaisten suomalaiskoneiden
käytettävyyttä kaukaisissa sodissa. Samalla heikennetään
Suomen turvallisuutta. Suomi ei voi olla uhka Venäjälle,
mutta sellainen mahdollisuus, että Suomea ja sen aseita
käytettäisiin joskus Venäjää vastaan, on uhka, jota Venäjä
ei hyväksy. Mikään suurvalta ei hyväksy sen pienten naapurien
käyttämistä itseään vastaan. Tätä perusasiaa ei Suomen ns.
eliitti ole ymmärtänyt.

7. Peruspalvelujen yksityistäminen EU:n ohjaamalla tavalla.
Seurauksena kansalaisten eriarvoistuminen ja palvelujen
heikkeneminen. Kuntaliitoksia käytetään tämän politiikan
välineenä, kun pyritään luomaan suuria kuntia, joissa
palvelujen kilpailuttaminen ja yksityistäminen onnistuu
parhaiten.

8. Eriarvoisuutta kasvattava politiikka vastoin kansalaisten
enemmistön tahtoa. Seurauksena rikkaiden rikastuminen ja
köyhien köyhtyminen. Äärimmäinen ahneus hyväveliverkostojen
tukemana ja leipäjonojen syntyminen. Näkyvissä
yhteiskunnallinen törmäys.

9. Euron käyttöönotto ja luopuminen omasta rahasta ja
talouspolitiikasta. Seurauksena se, ettei talouden
kehitykseen voida vaikuttaa kotimaisin päätöksin.
Itsenäinen Suomi pärjäisi omalla rahalla ja keskuspankilla
jopa ilman ulkomaista velkaa.

10. EU-jäsenyys, joka merkitsi luopumista omasta
itsenäisestä lainsäädäntövallasta niiltä osin kuin EU
päättää asioista. EU on suurten jäsenmaiden ja
suuryritysten johtama harvainvalta ja suurvaltahanke.
Maksamme yhä enemmän siitä, että EU-jäsenyys tuhoaa
suomalaisen yhteiskunnan perustaa. Päätösvallan
siirtäminen Suomesta EU:lle jatkuu yhä.

Ei kommentteja: