perjantai 9. maaliskuuta 2012

Kuntien määrä ja palvelujen järjestäminen ovat kaksi eri asiaa

Kataisen hallitus pyrkii kuntien määrän merkittävään
supistamiseen. Tätä perustellaan palvelujen turvaamisella.
Perustelu ei kestä kriittistä tarkastelua, sillä tähänastiset
kuntaliitokset ovat merkinneet reuna-alueiden asukkaiden
palvelujen heikkenemistä.

Kuntien välisen tiiviin yhteistyön mahdollisuuksia ei niin
sanotussa kuntauudistuksessa ole otettu vakavasti. Vähälle
huomiolle on siis jäänyt se tosiasia, että kuntien määrä ja
palvelujen järjestäminen ovat kaksi eri asiaa.

Käytännön esimerkkejä tiiviistä kuntien välisestä
yhteistyöstä palvelujen järjestämisessä on jo olemassa. Yksi
tällainen on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue, jonka
muodostavat Alajärvi, Soini ja Vimpeli.

Yhteistoiminta-alue tuottaa kaikki palvelut yhdessä. Sillä
on yhteiset lautakunnat ja yhteinen henkilöstö kunnallista
hallintoa lukuun ottamatta. Kussakin yhteistoiminta-alueen
kunnassa on oma valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta ja
konsernihallinto.

Nyt ehdotettu yhteistoiminta-alueen kuntien liittäminen
yhteen ei toisi palvelujen järjestämiseen mitään lisäarvoa.

Kuntaliitoshankkeen taustalla on nykyisen valtiojohdon
pyrkimys toteuttaa EU:n ajamaa politiikkaa, joka tähtää
julkisten palvelujen yhä suurempaan yksityistämiseen.
Saman politiikan seurauksena meillä on jo nopeasti
kasvanut eriarvoisuus ja köyhyys.

Kyse on siitä keiden ehdoilla ja keiden hyväksi päätöksiä
tehdään - kansalaisten vai ns. markkinoiden. Nyt päätöksiä
tehdään markkinoiden ehdoilla. Suuntaa pitää muuttaa.

Ei kommentteja: