perjantai 28. tammikuuta 2011

Unohtuuko laaja rakennekorruptio rikollisen korruption taakse?

Suomi näyttää ottavan askeleita oikeusvaltion suuntaan.
Lahjoman tunnusmerkit täyttävästä vaalirahoituksesta on
nostettu syytteitä ja lisää on harkinnassa.

Esillä olleet osin lainvastaiset vaalirahoitustapaukset ovat
vain pieni osa todellisuudesta. Varsinainen asian ydin on
rakenteellinen korruptio. Se on mm. sitä, että järjestetään
rahaa, etuja ja valtaa tietyille tahoille käyttäen
hyväksi valta-asemia ja / tai yhteisiä varoja.
Rakennekorruptio ei ole välttämättä laitonta. Siksikin siihen
on vaikea tarttua.

Kun on kyse yhteisten varojen käytöstä, kansalaisten tulee
tietää, mihin niitä käytetään ja millä perusteilla.
Verovarojen lisäksi yhteisiä varoja ovat mm.
Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen jakamat varat.
Ray jakaa vuosittain yli 300 miljoonaa euroa erilaisille
järjestöille. Merkittävä osa niistä on suurimpien
puolueiden hallitsemia järjestöjä, joiden varoista osa
ohjautuu vaali- ja puoluetoimintaan.

Yhtenä esimerkkinä yhteisten varojen käytöstä poliittiseen
toimintaan ovat veikkausvoittovaroista myönnetyt avustukset
nuorisojärjestöille. V. 2010 nuorisojärjestöille myönnetyt
avustukset olivat yhteensä 12,7 miljoonaa euroa. Siitä meni
Kokoomuksen, Keskustan ja Sdp:n nuoriso- ja
lapsijärjestöille yhteensä 3,45 miljoonaa euroa.

V. 2009 julkaistun tutkimuksen mukaan vain yksi prosentti
nuorista kuuluu puolueiden nuorisojärjestöihin tai
varhaisnuorisojärjestöihin. Veikkauksen varoista jaetusta
avustuksesta meni kolmen suurimman puolueen nuoriso-
ja lapsijärjestöille 27 prosenttia. Esityksen avustusten
jakamisesta valmistelee poliittisin perustein valittu
Nuorisojärjestöjen Arviointi- ja avustustoimikunta. Sen
puheenjohtaja on Kokoomuksesta ja varapuheenjohtaja
Keskustasta.

Tämä kaikki on ollut ilmeisesti laillista. Onko se oikein ja
moraalista, on toinen kysymys.

Eduskuntapuolueet jakavat omilla päätöksillään kuluvana
vuonna verovaroista puoluetukia n. 40 miljoonaa euroa.
Eduskunnan ulkopuolella oleville puolueille ei puoluetukea
makseta. Ei makseta myöskään mitään niistä miljoonista
euroista, joita valtapuolueiden erilaiset järjestöt saavat
monilta eri tahoilta yhteisistä varoista.

Rahalla saa julkisuutta. Julkisuudella saa ääniä ja valtaa.
Kysymys on demokratiasta.

Kaikki yhteisten varojen jako on tehtävä näkyväksi. Nyt on
nähty vasta jäävuoren huippu.

Ei kommentteja: