torstai 4. marraskuuta 2010

Suomalaiset maksavat EU:lle yhä enemmän yhteiskuntamme tuhoamisesta

Suomalaiset maksoivat v. 2009 EU:lle 752 miljoonaa euroa
enemmän kuin Suomeen tuli ns. EU-rahaa. Summassa ovat
mukana EU:lle maksetut tullitulot.

Oleellinen kysymys on, mistä maksoimme. Mitä jäsenmaksulla
saimme? Euroopan talousaluesopimus (Eta) luo yrityksille
samat toiminnan puitteet kuin EU-jäsenyys. Sen puitteissa
toimivat Norja, Islanti ja Liechtenstein sekä EU:n kanssa
erillissopimuksia solminut Sveitsi toimivat EU-markkinoilla
samoilla ehdoilla kuin EU:n jäsenmaat. Vapaa liikkuvuus
koskee myös em. maiden kansalaisia. Suomalaisten ei siis
tarvitse maksaa EU-markkinoille pääsystä tai
liikkumisvapaudesta. Eta-sopimus on Suomen osalta voimassa
edelleen.

Se, mistä Suomalaiset maksavat yhä enemmän, on EU:n
määräysten mukainen politiikka. Tuore esimerkki on vuoden
vaiheessa voimaan tuleva EU:n määrämä uusi postilaki. Se
vie pohjan suomalaisten veronmaksajien omistaman Itellan
taloudelta, kun yksityiset kermankuorintayritykset pääsevät
jakamaan suurimpien keskusten postia. Samalla postipalvelut
heikkenevät.

Tällaisesta politiikasta maksamme yhä enemmän. Maksamme siitä,
että suomalaista yhteiskuntaa tuhotaan EU:n määräysten
mukaisella politiikalla.

Kyse on siitä, että EU:n lainsäädännön taustalla ovat suurten
jäsenmaiden lisäksi suuryhtiöiden edut. Siksi julkisen sektorin
- siis valtion ja kuntien - toimintoja yksityistetään ja
ajetaan alas. Tuloksena on päällekkäisiä toimintoja sekä
eriarvoisuuden ja köyhyyden kasvua.

Vaihtoehto nyt harjoitettavalle politiikalle on pohjoismaisen
hyvinvointiyhteiskunnan ihanteiden toteuttaminen.
Eriarvoisuutta ja köyhyyttä voidaan vähentää. Oikeudenmukainen
ja turvallinen yhteiskunta, jossa ihmiset voivat hyvin,
voidaan rakentaa aidon kansanvallan ja valtiollisen
itsenäisyyden perustalle. Tämä tarkoittaa eroamista EU:sta.

Tarvittava mutos voidaan aloittaa valitsemalla seuraavaan
eduskuntaan ihmisiä, jotka tuovat esillä EU-kritiikin lisäksi
myös todellisia vaihtoehtoja harjoitettavaan politiikkaan.

Ei kommentteja: