sunnuntai 19. syyskuuta 2010

Maataloustukikeskustelussa unohtuu muutama asia

Professori Esko Niemi nosti hiljattain keskustelua maataloustuista.
Niemen mukaan maatalouden kokonaistuki on suurempi kuin
julkisuudessa on esitetty ja maatilojen tulot suurempia kuin
väitetään.

Niemi unohti monta merkittävää tosiasiaa. Ensinnäkin
maatalouden saamasta tuesta puolet menee tuotannosta
aiheutuvien tappioiden peittämiseen. Tämä johtuu siitä,
että tuotteista saatava hinta kattaa keskimäärin vain puolet
tuotantokustannuksista. Tuotanto on siis keskimäärin raskaasti
tappiollista.

Tuotannon tappiollisuus johtuu kilpailutilanteesta, jossa
tuottajien saamat hinnat määräytyvät lähinnä
maailmanmarkkinoilla olevien maataloustuotteiden
ylijäämäerien mukaan.

Joidenkin mielestä Suomessa ei pidäkään tuottaa elintarvikkeita,
koska maailmanmarkkinoilta niitä saa edullisesti. Tällaiset
arvioiden esittäjät eivät ehkä ole tutustuneet elintarvikehuollon
näkymiin ja mm. siihen, että maailman viljavarastot riittävät
vain alle kahden kuukauden kulutukseen.

On merkillistä, että tuotantotalouden professori sekoitti
maatalouden tulot - jotka ovat romahtaneet EU-aikana - ja
maataloutta harjoittavien kotitalouksien tulot. Yhä useammat
maataloustuottajat ovat olleet pakotettuja hankkimaan
muita tuloja, kun maatalous ei elätä. Monissa maatilaperheissä
toinen puolisoista käy töissä tilan ulkopuolella.
Maataloudenharjoittajien kokonaistuloja ei pidä sekoittaa
maatalouden tuloihin.

Oma lukunsa ovat miljonäärien saamat maataloustuet, joita saajat
eivät tarvitse. EU määrää maatalouspolitiikasta ja -tuista.
Sairaasta maatalouspolitiikasta ei pidä syyllistää ainakaan
tavallisia viljelijöitä, jotka eivät ole halunneet
tukiriippuvuutta ja joista suurin osa ei halunnut Suomen
liittyvän EU:n jäseneksi ja luopuvan omasta
maatalouspolitiikastaan.

Professori Niemi moitti myös yhteiskunnan tukea
maataloustuottajien eläkkeisiin. Suomessa on jo kymmeniä
vuosia pyritty vähentämään maatilojen määrää. Tässä on
onnistuttu ja eläkkeellä olevia maataloustuottajia on
huomattavasti enemmän kuin tuotantoa jatkavia.
Tuottajien eläkkeet ovat valtaosaltaan pieniä, mutta niiden
maksaminen ei pienen ja hupenevan tuottajamäärän voimin
onnistu. Pitää kysyä, onko tämäkin politiikalla aikaansaatu
tilanne tuottajien oma vika?

Maatalouden tärkein tehtävä on tuottaa ihmisille ruokaa. Suomen
arktisissa olosuhteissa on tärkeää, että maatalouspolitiikka on
omissa käsissä. Maatalouskeskusteluissa pitää vaatia
kokonaisuuksien hahmottamista.

Ei kommentteja: