torstai 1. heinäkuuta 2010

Ydinvoiman lisärakentaminen käsiteltävä uudelleen vaalien jälkeen

Ydinvoiman lisärakentaminen pitää käsitellä uudelleen eduskuntavaalien jälkeen monesta eri syystä. Suomen nykyinen hallitus ja eduskunta ovat korruptoituneet. Suomen lainsäädäntö ei tunne rakenteellista korruptiota, eikä siitä siksi seuraa oikeusjuttuja. Tästä huolimatta on kestämätöntä, että mm. ydinvoimayhtiöiden vaalirahoittamat ministerit ja kansanedustajat jakavat rakennuslupia rahoittajilleen. Osa päätöksen tehneistä kansanedustajista istuu ydinvoimayhtiöitä omistavien yritysten johtopaikoilla.

Korruptoituneet päättäjät eivät olleet kelvollisia tekemään päätöstä, jonka vaikutukset ulottuvat tuhansien vuosien päähän ja ovat pahimmillaan katastrofaaliset koko maalle.

Enemmistö suomalaisista vastustaa ydinvoiman lisärakentamista. Jos eläisimme aidossa demokratiassa, ydinvoimaa ei rakennettaisi lisää.

Ydinvoiman rakentaminen on vaikutuksiltaan niin suuri asia, että kansalaisilla tulisi olla mahdollisuus ottaa siihen kantaa suoraan. Kansanäänestysten järjestäminen riippuu sekin korruptoituneesta eduskunnasta. Näennäisdemokratian muuttaminen aidommaksi demokratiaksi vaatii sitovien kunnallisten ja valtiollisten kansanäänestysten ottamista käyttöön.

Ydinvoiman on väitetty olevan turvallista, edullista, päästötöntä ja työllistävää. Jos nämä väitteet pitäisivät paikkansa, ydinvoimaa rakennettaisiin joka paikassa.

Ydinvoima on hyvin kallis energian tuotantomuoto, kun hinnoitellaan riskit ja otetaan huomioon myös tuleville sukupolville aiheutuvat kustannukset. Ratkaisemattoman ydinjäteongelman kustannukset jatkuvat kauemmas kuin voimme kuvitella.

Katastrofaalinen ydinvoimalaonnettomuus on mahdollinen. Sellaisen riskit on jätetty kansalaisten kannettaviksi. Jos ne hinnoitellaan ja määrätään ydinvoimayhtiöille sen mukaiset vahinkovakuutusmaksut, on ydinvoimaloita mahdoton rakentaa. Ne tulevat liian kalliiksi.

Ellei eduskunnan päätöstä ydinvoiman lisärakentamisesta oteta uuteen käsittelyyn vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen, kysytään suomalaisilta, olemmeko me ollenkaan kykeneväisiä päättämään omasta tulevaisuudestamme. Sama kysymys voidaan tosin jo nyt esittää koskien EU-jäsenyyttä ja Suomen valtiollisen itsenäisyyden poisluovuttamista.

Eduskunnan kestämätön ydinvoimapäätös asettaa myös haasteen kansalaistoiminnalle.
Väkivallattomalle kansalaistottelemattomuudelle on todellinen tilaus. Luonnollista olisi kieltäytyä yhteistoiminnassa niiden tahojen kanssa, jotka ovat ydinvoimahankkeiden takana.

Ei kommentteja: