keskiviikko 23. kesäkuuta 2010

ALLE 1000 EURON KUUKAUSITULOT VEROVAPAIKSI - SUURIMMILLE TULOILLE 90 PROSENTIN VERO

Verotuksen uudistamista pohtinut työryhmä jätti äskettäin väliraporttinsa. Siinä esitetään merkittäviä veroleikkauksia. Henkilöverotuksessa merkittävin muutosesitys on suurimpien tulojen verotuksen keskimääräistä suurempi alentaminen. Pääomatuloveroa esitetään nostettavaksi kahdella prosenttiyksiköllä.

Keskustan, Kokoomuksen ja SDP:n johdolla on verotusta kevennetty vuositasolla noin 7 miljardia euroa viimeisten 15 vuoden aikana. Veroalennukset ovat suosineet suurituloisia. Samaan aikaan kunnat ovat korottaneet veroja ja maksuja. Tämä on rasittanut suhteellisesti eniten pienituloisia. Eriarvoisuuden kasvu on siis tapahtunut suurelta osin veropolitiikan kautta.

Valtio ottaa lisävelkaa tänä vuonna n. 12 miljardia euroa. Tulevana vuonna jatkunee sama tahti. Esityksen veronalennuksista hyvätuloisille tässä tilanteessa ovat vastuuttomia.

Uuden pääministerin mukaan tärkeintä verotuksessa on kasvun ja työllisyyden tukeminen sekä kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu. Olisi syytä käydä perusteellista keskustelua siitä, mitä kukin tarkoittaa oikeudenmukaisuudella. Onko se sitä, että tuloeroja tasataan vai lisätään? Onko oikein, että pienimmistäkin pääomatuloista maksetaan veroa samalla prosentilla kuin miljoonatuloista? Verotyöryhmä ei esitä muutosta tähän verotuksen pahimpaan vinoumaan.

Pienituloisimpien asemaa voidaan parantaa tekemällä alle 1000 euron kuukausitulot verovapaiksi. Kenenkään käteen jäävän tulon ei tarvitse olla 10-kertainen pienimpään tuloon verrattuna. Kukaan ei ole sellaisia ansainnut, sillä elintasomme ja kulttuurimme perustuvat menneitten sukupolvien ja kaikkien nykyistenkin ihmisten tekemään työhön ja keksintöihin. Tulojen kohtuullistaminen voidaan toteuttaa verotuksen avulla esim. siten, että suurimmista tuloista peritään 90 prosentin vero.

Työllisyyden parantamiseksi on nostettava arvonlisäverovelvollisuuden alaraja 100 000 euron liikevaihtoon. Näin helpotettaisiin pienten palveluyritysten asemaa ja madallettaisiin kynnystä yritystoiminnan aloittamiseen.

Hyvinvoinnin pelastaminen vaatii vielä paljon enemmän kuin oikeudenmukaisempaa verotusta. Nyt kun työn ja tuotannon tulokset viedään suurelta osin pois maasta, ei olla kestävällä tiellä. Suomalaisen työn ja tuotannon on jäätävä palvelemaan koko yhteiskuntaa.

EU kieltää jäsenmaitaan puuttumasta pääomien liikkeisiin. On siis hyväksyttävä nykyinen hyvinvoinnin alasajo tai ryhdyttävä eroamaan EU:sta.

Ei kommentteja: