torstai 6. toukokuuta 2010

Velan ongelma liittyy uuden rahan luomiseen

Kreikan velkaantumiskriisi on nostanut esille "rahan ongelman". Valtiot ja yksityistaloudet velkaantuvat, yhä harvempiin asioihin on varaa - ja samalla pääomaliikkeiden säätelystä vapautettua rahaa liikkuu keinottelutarkoituksissa ennennäkemättömiä määriä ympäri maailmaa. Tilanteen syntyyn vaikuttaa olennaiselta osin se tapa, jolla rahaa luodaan.

Tapa, jolla uutta rahaa luodaan, tunnetaan heikosti. Jopa niin heikosti, että Saksan keskuspankki totesi tämän tosiasian pankin katsauksessa äskettäin. Samalla se myönsi, että keskuspankit ja kaupalliset pankit luovat uutta rahaa tyhjästä.

Liikkeellä olevat setelit ja kolikot muodostavat vain muutaman prosentin kaikesta ”rahasta”. Valtaosa siitä on pankkien tyhjästä luomaa velkaa. Pankkien antamat lainat ovat jopa kymmenkertaiset verrattuna niiden hallussa oleviin talletuksiin. Kaikki ”raha” on siis käytännössä jonkun velkaa ja velkaa on enemmän kuin rahaa.

On syytä kysyä, miksi yksityisille pankeille on annettu oikeus luoda rahaa ja päättää mihin tarkoituksiin sitä jaetaan.

Miksi keskuspankkien liikkeelle laskema uusi raha – halventavasti sanoen setelirahoitus – olisi jotenkin huonompaa ja enemmän inflaatiota aiheuttavaa kuin voittoa hakevien pankkien tyhjästä luoma raha? Miksi rahaa voidaan luoda liikepankeissa esim. erilaista keinottelua varten, mutta ei valtion keskuspankissa vaikkapa terveydenhoitoa tai ihmisten perustuloa varten?

Pankkien ja rahoitusjärjestelmän toiminta saa nyt aikaan oravanpyörän, jossa velkojen maksamiseksi pitää kasvua kiihdyttää, tuottavuutta lisätä, työttömyyttä pahentaa ja turvattomuutta kasvattaa. Tässä talous ei vaikuta olevan ihmistä varten vaan päinvastoin.

Toimiva rahoitusjärjestelmä on tärkeä osa yhteiskuntaa. Järjestelmä ei ole toimiva, jos uuden rahan ja velan luominen on yksityisten pankkien käsissä.

Velan ongelma koskettaa yhä useampien valtioiden lisäksi yksityisiä ihmisiä. Sitä ei voida enää jättää pankkiirien ja taloustieteilijöiden käsiin.

Ei kommentteja: