perjantai 26. helmikuuta 2010

Itsenäisyyspuolue vastaa Kataiselle – pääomatuloille progressiivinen vero

Valtionvarainministeri Katainen kaipasi äskettäin kokonaista tarinaa verotukseen.
Kataisen ja Suomea johtaneiden puolueiden tarinat verotuksesta on nähty ja koettu, joten uutta tarinaa tarvitaan.

Verotuksen nykytilaan on tultu ratkaisuilla, jotka ovat siirtäneet verorasitusta yhä enemmän pienituloisten maksettavaksi. Valtion vetäytyessä vastuustaan kuntien järjestämien peruspalvelujen rahoituksessa ovat kunnat nostaneet verojaan ja maksujaan, jotka eivät huomioi kuntalaisten maksukykyä. Pääomaverotuksen progression puute ja suurituloisimpia eniten hyödyttäneet veronalennukset, huippuna varallisuusveron poistaminen, ovat kasvattaneet voimakkaasti eriarvoisuutta.

Itsenäisyyspuolue haluaa suunnanmuutoksen yhteiskunnalliseen kehitykseen. Oikeudenmukaisuutta on lisättävä, eriarvoisuutta ja köyhyyttä vähennettävä. On turvattava kunnolliset peruspalvelut kaikille kansalaisille.

Tarvittava suunnanmuutos vaatii paljon muutakin kuin verotuksen uudistamista. Markkinoiden ylivallasta on päästävä kansanvaltaan, demokratiaan. Tarvitsemme ennen pitkää oman rahan, keskuspankin ja itsenäisen talouspolitiikan. EU:n johtama linja nimittäin tarkoittaa verokilpailua, julkisen sektorin alasajoa, peruspalvelujen yksityistämistä ja siis eriarvoisuuden kasvua.

Itsenäisyyspuolueen tarjoama verotuksen uudistaminen lähtee oikeudenmukaisuuden vaatimuksesta. Pääomatulojen verotus on muutettava progressiiviseksi. Suuria pääomatuloja on siis verotettava nykyistä selkeästi enemmän.

Lipposen ja Vanhasen johtamien hallitusten aikana on verotusta kevennetty vuositalolla noin seitsemän miljardia euroa. Näiden kevennysten purkaminen tarkoittaisi verotuksen kiristymistä erityisesti suurituloisimmilla. Nykyisessä talouskriisissä näin on syytä tehdä.

Pienituloisimpien asemaa on parannettava mm. tekemällä alle 1000 euron kuukausitulot kokonaan verovapaiksi. Tarvitaan myös perustulojärjestelmä joka rohkaisee toimeliaisuuteen ja turvaa kohtuullisen toimeentulon kaikissa elämän tilanteissa.

Julkisen vallan, eli kuntien ja valtion on huolehdittava siitä, että kaikki työttömät saavat työtä. Sitä varten on luotava uusi työllistämistukijärjestelmä. Erityisesti nuorten työllistymisen jättäminen markkinoiden armoille on kestämätöntä.

Ei kommentteja: