keskiviikko 26. elokuuta 2009

Verotusta muutettava oikeudenmukaisemmaksi

Verotuksen muutoksista käydään vääntöä maan hallituksen sisällä. Tähän mennessä ei kuitenkaan ole näkynyt esityksiä verotuksen pahimpien vinoumien korjaamisesta.

Yksi nykyisen verotuksen vääryyksiä on se, että kaikkein suurimpiakin pääomatuloja verotetaan 28 prosentin pääomaverolla, kun jo keskituloinen maksaa palkastaan veroa suuremman osuuden.

Pääomatulojen verotus tulee muuttaa progressiiviseksi. Pienimpien pääomatulojen verotusta voidaan jopa laskea, suurimpien pääomatulojen verotusta pitää selkeästi kiristää.

Lipposen ja Vanhasen hallitukset ovat keventäneet verotusta vuositasolla yli 6000 miljoonaa euroa. Nämä kevennykset ovat hyödyttäneet pääasiassa suurituloisia. Kun samaan aikaan kunnat ovat ahdingossaan nostaneet kunnallisveroa, on veroja käytännössä siirretty yhä enemmän pienituloisten maksettavaksi. Kunnallisvero kun on tasavero eikä progressiivinen.

Kun verotusta joudutaan uudistamaan, on tärkeää huolehtia sitä, että muutokset lisäävät oikeudenmukaisuutta. Otetaan enemmän niiltä, joilla on otettavaa. Suurimpien tulojen verotusta pitää siis lisätä. Varallisuusveron palauttaminen olisi askel oikeaan suuntaan. Kaikkien pienituloisimpien verotusta olisi tärkeää keventää tekemällä alle 1000 euron kuukausitulot kokonaan verovapaiksi.

Ruuan arvonlisäveroa on käsitelty liian yksioikoisesti. Elintarvikkeiksi laskettuja tuotteita on monenlaisia. Ruuan alv on syytä poistaa kokonaan ainakin leivältä, maidolta sekä terveyden kannalta tärkeiltä hedelmiltä ja vihanneksilta.

Työllisyyden parantamiseksi olisi nostettava arvonlisäverovelvollisuuden alaraja 100 000 euron liikevaihtoon. Näin helpotettaisiin pienten palveluyritysten asemaa ja madallettaisiin kynnystä yritystoiminnan aloittamiseen.

Ei kommentteja: