perjantai 14. elokuuta 2009

Valtaa on siirrettävä puolueilta kansalaisille – listavaali pitää tyrmätä

Meneillään oleva vaalirahoitusskandaali synnyttää ehdotuksia tarvittavista muutoksista. Olisi tärkeää, että kaikki esille tulevat ehdotukset puitaisiin julkisuudessa perin pohjin. Olisi löydettävä ratkaisuja, jotka lisäävät kansalaisten todellisia vaikutusmahdollisuuksia eli parantavat nyt heikoksi ja näennäiseksi käyneen demokratian tilaa.

Onko nykyisillä vallanpitäjillä todella halua lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia? Huonolta ainakin näyttää. Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila herättelee keskustelua siirtymisestä niin sanottuun listavaaliin. Tämä merkitsisi käytännössä vallan siirtämistä entistä enemmän äänestäjiltä puolueille.

Myös tuoreet esitykset puoluerahoituksen uudistamisesta näyttävät enemmän näennäisiltä uudistuksilta kuin todellisilta. Keskusta haluaa puolueille annettaville lahjoituksille 2 000 euron ilmoitusrajan ja yhdelle lahjoittajalle 15 000 euron kattosumman.

Tällaisia rajoituksia olisi helppo kiertää. Rahaa voidaan jakaa pienempiin nippuihin. Ehdokas tai puoluejärjestö voi myös ottaa lainaa vaaleja varten. Miten valvotaan, kuka maksaa velan joskus vuosien päästä?

Todellinen ongelma liittyy kansan tahdon toteutumiseen. Massiivinen yritysten ja etujärjestöjen puolueille ja ehdokkaille maksama tuki on heikentänyt kansalaisten äänen kuulumista ja ymmärrettävästi myös kansalaisten puolueita kohtaan tuntemaa luottamusta.

Siksi on lisättävä kansalaisten suoraa päätösvaltaa ja vähennettävä puolueiden ja niiden edustajien valtaa. Tämä on yksinkertaista. On luotava lainsäädäntö, jolla mahdollistetaan sitovien kansanäänestysten järjestäminen kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Kansanäänestyksiä tulee voida järjestää myös kansalaisaloitteiden pohjalta.

Tämän lisäksi tulee luoda sellainen lainsäädäntö, jolla kaikki puoluerahoitus tehdään läpinäkyväksi.

Vaalirahoitussotkun pölyjen laskeuduttua ollaan eräässä tienhaarassa. Suunta voidaan ottaa kohti aitoa demokratiaa tai sitten jatkaa nykyistä politiikkaa ja keksiä hyväveli-verkostojen rahoille uusia jakotapoja.

Ei kommentteja: