torstai 13. elokuuta 2009

Tarastin työryhmä uusiksi

Oikeusministeriö asetti kesäkuussa 2008 vaali- ja puoluerahoitustoimikunnan, jota johtaa hallintoneuvos Lauri Tarasti.

Toimikunnan tarkoituksena on tehdä esityksiä puoluerahoituksen uudistamiseksi. On kestämätöntä ja samalla nykyistä alennustilaa kuvaavaa, että työryhmä koostuu lähinnä eduskuntapuolueiden edustajista. Heitä on toimikunnan 12 jäsenestä kahdeksan.

Tarastin työryhmä on syytä laittaa uusiksi. Enemmistön työryhmästä tulisi koostua muista kuin eduskuntapuolueiden edustajista.

Olisi tärkeää saada työryhmään mukaan puoluerahoituksen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ajavien kansalaisjärjestöjen näkökulma. On myös muistutettava, että Suomessa on kuusi rekisteröityä puoluetta, joilla ei ole toistaiseksi edustajaa eduskunnassa. Olisi kohtuullista, että näiden puolueiden – jotka eivät nyt saa puoluetukia – edes jonkinlainen edustus olisi Tarastin työryhmässä.

Euroopan Neuvoston (joka ei ole EU:n elin) lahjonnan vastainen ryhmä, Greco, painotti Suomen puoluelaitoksen läpinäkyvyyttä koskevassa arviointiraportissaan joulukuussa 2007 "ettei julkista rahoitusta voida rajoittaa ainoastaan parlamentissa edustettuina oleviin puolueisiin”.

Päätösten tekeminen puoluerahoituksen uudistamisesta jää maan hallitukselle ja eduskunnalle. Avoimuuden ja oikeusvaltion vaatimuksiin kuuluisi, että muutoksia valmistelevassa työryhmässä olisi enemmistö muita kuin asianosaisia.

Oikeusvaltiossa olisi myös eduskuntapuolueista riippumaton elin selvittämässä, mikä on perustuslain mukaista. Tarvitaan siis puolueista riippumaton perustuslakituomioistuin. On kestämätöntä, että nyt eduskunta itse on ylin perustuslain tulkitsija.

Ei kommentteja: