perjantai 28. elokuuta 2009

Hallitus odottaa ihmettä

Hallituksen budjettiesitys ei sisällä mitään, mikä muuttaisi politiikan suuntaa.

Hallituksen politiikan ytimenä on toive siitä, että vienti lähtisi
vetämään ja näin palattaisiin ns. kasvu-uralle. Tälle toiveelle ei
ole näkyvissä todellista pohjaa.

Suomessa ei ole juurikaan sellaista tuotantoa, jota ei olisi kilpailijamaissa ja Suomen asema suhteessa kilpailijamaihin on heikentynyt. Esim. Ruotsi hyötyy omasta rahastaan samalla kun Suomi kärsii euron kalleudesta. Pääomapako ja omistuksen siirtyminen ulkomaille ovat myös heikentäneet Suomen asemaa. Meneillään oleva talousjärjestelmän kriisi saattaa lisäksi olla vasta alkuvaiheessaan.

Luvattu elvytys on jäänyt lähinnä puheeksi ja kosmetiikaksi. Budjettiesitykseen sisältyvät hankkeet eivät muuta kokonaiskuvaa. Todellista tarvetta mittaviin hankkeisiin kuitenkin on, sillä esim. arviolta joka viidennessä suomalaisessa rakennuksessa on ihmisten terveyttä haittaava kosteusvaurio.

Ainutlaatuisen elvytys- ja investointimahdollisuuden tarjoaa energiantuotantojärjestelmän uudistaminen, jolla on myös jo kiire. Olisi välttämätöntä ottaa selkeä linja hajautetun kotimaisen uusiutuvan energiajärjestelmän suuntaan. Näin luotaisiin paljon työpaikkoja, parannettaisiin omavaraisuutta ja huoltovarmuutta sekä vastattaisiin ympäristöhaasteisiin. Kaikki tekniikka on olemassa, tahtoa muutokseen puuttuu. Tällaisen muutoksen sijasta hallitus on jättämässä energiajärjestelmän tulevaisuuden keskittyneen energiateollisuuden käsiin.

Työttömyyden suhteen hallitus on neuvoton. Nyt tarvitaan todellisia uudistuksia, joilla helpotetaan työllistämistä ja yritystoiminnan aloittamista. Sellainen olisi nykyisten työn sivukulujen poistaminen ja vastaavien maksujen kerääminen tuotannon jalostusarvon perusteella. Näin siirrettäisiin maksurasitusta työvoimavaltaisilta yrityksiltä pääomavaltaisille.

Perustavia muutoksia politiikkaan ei nykyisiltä hallituspuolueilta
ole tulossa. Hallitus on sitoutunut EU:n määräysvaltaan. EU taas
ajaa suuryritysten etuja.

Talouden ja markkinoiden tulee olla ihmistä varten eikä päinvastoin. Ihmisen tarpeiden ja luonnon kestokyvyn välille on löydettävä tasapaino, joka nyt on kateissa. Näiden tavoitteiden toteuttaminen vaatii politiikan suunnan muuttamista. Tarvitaan toimivaa demokratiaa nykyisen näennäisdemokratian tilalle ja puitteet demokratialle, siis Suomen osalta oma itsenäinen lainsäädäntövalta, oma raha ja talouspolitiikka.

Ellei haluta odottaa nykyisen politiikan väistämätöntä romahdusta, on jo kiire avata avoin julkinen keskustelu tulevaisuutemme vaihtoehdoista.

Ei kommentteja: