torstai 9. heinäkuuta 2009

Eduskunta on rikkonut perustuslakia toistuvasti

YLE:n teksti-tv uutisoi 8.7. Irlannin uudesta kansanäänestyksestä koskien EU:n Lissabonin sopimusta. Uutisessa todetaan: ”Irlanti on ainoa jäsenmaa, jossa laki edellyttää kansanäänestystä. Muun muassa Suomessa riittää eduskunnan siunaus, jonka sopimus on jo saanut”.

Väite siitä, että Lissabonin sopimuksen hyväksymiseen riittäisi Suomessa ”eduskunnan siunaus”, on kovin kiistanalainen. Eduskunta itse on katsonut, että se voi päättää asiasta 2/3 enemmistöllä. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, vaan eduskunta itse päättää, mikä on perustuslain mukaista.

Lissabonin sopimus on käytännössä sama kuin ranskalaisten ja hollantilaisten kansanäänestyksissä hylkäämä EU:n perustuslaki. Jos se tulee voimaan, se tekee EU:sta oikeushenkilön, joka voi solmia kansainvälisiä sopimuksia jäsenvaltioiden puolesta. EU voi esim. päättää, että se liittyy Naton jäseneksi. Lissabonin sopimus merkitsee myös määräenemmistöpäätösten käyttöön ottamista hyvin monissa asioissa.
Tämä vie pieniltä jäsenmailta niiden nykyisen pienen päätösvallan unionissa.

Suomen perustuslain 94 pykälän mukaan kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. Nuo perusteet on lueteltu perustuslain 1 ja 2 pykälässä: Suomi on itsenäinen ja ylin valta Suomessa kuuluu kansalle. Tuo perustuslain ydin ei enää toteudu. EU-Suomi ei ole itsenäinen, sillä kaikki unionin lainsäädäntö on Suomen lakien yläpuolella. Ylin valta ei enää kuulu Suomen kansalle niissä asioissa, joista EU päättää.

On päivänselvää, että Lissabonin sopimuksen hyväksyminen on ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa. Yhtä selvää on, että Suomen liittäminen EU:hun tapahtui perustuslakia rikkoen. Liitoksella siirrettiin eduskunnalle kuuluvaa lainsäädäntövaltaa ja kansalle kuuluvaa ylintä valtaa pois maasta eduskunnan 2/3 enemmistöllä.
Vastaava vallan siirtäminen vaikkapa lääninhallituksille vaatisi 5/6 enemmistön. Eduskunta rikkoi perustuslakia myös kun markka vaihdettiin euroksi. Päätös tehtiin yksinkertaisella enemmistöllä, vaikka perustuslakiin oli kirjattu, että ”Suomen rahayksikkö on markka” ja perustuslain muuttamiseen olisi tarvittu 5/6 enemmistö.

Kaiken sanotaan olevan laillista, kun eduskunta on itse todennut päätökset laillisiksi. Pukki on kaalimaan vartijana. Nykyinen oikeusministeri Brax sanoi ennen ministerin uraansa, että ”Kyllä eduskunta voi rikkoa perustuslakia”.

Suomalaisista itsestään riippuu kuinka kauan laittomuus ja rakenteellinen korruptio saavat Suomessa rehottaa.

Me suomalaiset emme ole tottuneet päättämään itse omista asioistamme. Nyt on jo korkea aika opetella.

Ei kommentteja: